BizLIVE -
Theo chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông được giao ban hành Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 2.0.
Giao Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Khung kiến trúc Chính phủ điện tử 2.0
Ảnh minh họa.
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi Bộ Thông tin và Truyền thông truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.
Theo đó, trên cơ sở hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 2.0, kèm theo Tờ trình số 54/TTr-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông, Thủ tướng đã giao Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ký ban hành Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 2.0.
Trước đó, Thủ tướng đã ban hành Quyết định 1201/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 1072/QĐ-TTg ngày 28/8/2019 về việc thành lập Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử.
Theo quyết định, Uỷ ban Quốc gia về Chính phủ điện tử sẽ do Thủ tướng làm Chủ tịch Ủy ban. Bộ Thông tin và Truyền thông được giao là cơ quan đầu mối, giúp Ủy ban điều phối công tác xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử; bảo đảm các điều kiện cần thiết cho hoạt động của Ủy ban và Tổ công tác.

TUẤN VIỆT