BizLIVE - Bà Nguyễn Thị Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh vừa được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao làm Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh
Bà Nguyễn Thị Hạnh.
Ngày 8/7, tại Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đã tổ chức bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Theo đó, bà Nguyễn Thị Hạnh, Giám đốc Sở Văn Hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh, đã trúng cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 với 61/64 phiếu, đạt tỷ lệ 95% đại biểu có mặt.
Bà Nguyễn Thị Hạnh sinh năm 1976, quê quán xã Tân Hương, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương, vào Đảng năm 2004, trình độ chuyên môn thạc sĩ quản trị kinh doanh, cử nhân xã hội học, cử nhân luật, cao cấp lý luận chính trị.
Bà Hạnh từng giữ các chức vụ Giám đốc Trung tâm Thông tin - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Bí thư huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Hoành Bồ, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh.
Hiện, bộ máy lãnh đạo của UBND tỉnh Quảng Ninh gồm Chủ tịch UBND tỉnh là ông Nguyễn Văn Thắng và 4 Phó Chủ tịch là ông Đặng Huy Hậu, ông Cao Tường Huy, ông Bùi Văn Khắng và bà Nguyễn Thị Hạnh.

N. NGA