BizLIVE - Ông Trần Phong, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình vừa được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021.
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường làm Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Bình
Ông Trần Phong (trái) tân Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Bình.
Ngày 5/6, HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 14 (kỳ họp bất thường) nhằm xem xét một số nội dung quan trọng và kiện toàn công tác nhân sự.
Tại kỳ họp, ông Trần Công Thuật, Chủ tịch UBND tỉnh đã trình bày tờ trình giới thiệu cán bộ ứng cử bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Phong, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.
Kết quả, với 100% phiếu tán thành, ông Trần Phong trúng cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2016-2021.
Ông Trần Phong sinh năm 1974, quê ở xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Trình độ lý luận chính trị cao cấp, trình độ chuyên môn thạc sỹ kinh tế. Ông Trần Phong từng giữ các chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Bình, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình.
Như vậy hiện nay UBND tỉnh Quảng Bình có 4 Phó Chủ tịch là ông Nguyễn Xuân Quang, ông Trần Tiến Dũng, ông Nguyễn Tiến Hoàng và ông Trần Phong.

N. NGA