BizLIVE -

Quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công để duy trì đà tăng trưởng kinh tế của Chính phủ đã ghi nhận kết quả tích cực.

 

Giải ngân vốn đầu tư công 8 tháng đã có chuyển biến
Ảnh minh họa.
Sau 8 tháng của năm 2020, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN đạt 250,5 nghìn tỷ đồng, bằng 50,7% kế hoạch năm. 
Số liệu Tổng cục Thống kê (GSO) vừa công bố cho biết, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) tháng 8/2020 ước tính đạt 47,4 nghìn tỷ đồng, tăng 45,4% so với cùng kỳ năm trước. Lượng vốn trên bao gồm: vốn Trung ương quản lý 8,7 nghìn tỷ đồng, tăng 86,7%; vốn địa phương quản lý 38,7 nghìn tỷ đồng, tăng 38,5%.
Tính chung 8 tháng năm 2020, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN đạt 250,5 nghìn tỷ đồng, bằng 50,7% kế hoạch năm và tăng 30,4% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2019 bằng 50,1% và tăng 5,4%). Đây là mức cao nhất trong giai đoạn 2016-2020.
Theo GSO, việc Chính phủ chỉ đạo quyết liệt các bộ, ngành và địa phương tập trung thực hiện các giải pháp đồng bộ, nỗ lực tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình đã góp phần đưa tốc độ tăng vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN tháng Tám và 8 tháng năm 2020 tiếp tục đạt mốc cao nhất trong giai đoạn 5 năm.
Cụ thể, với quyết tâm vừa đẩy lùi dịch bệnh vừa phát triển kinh tế, tốc độ tăng vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN tháng Tám và 8 tháng năm 2020 đã lần lượt tăng 45,4% và 30,4% so với cùng kỳ năm trước.
Đồng thời, đà tăng này cũng tiếp nối xu thế phục hồi từ tháng 7 khi tốc độ tăng vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN tháng Bảy và 7 tháng năm 2020 cũng đồng thời đạt mức tăng trưởng cao nhất trong giai đoạn 5 năm.
Sau 8 tháng của năm, phần vốn đầu tư do trung ương quản lý đạt 41,2 nghìn tỷ đồng, bằng 48,7% kế hoạch năm và tăng 65,1% so với cùng kỳ năm trước.
Trong đó, Bộ Giao thông vận tải đạt 10.741 tỷ đồng, bằng 53,5% và tăng 90,8%; Bộ Y tế 2.902 tỷ đồng, bằng 43,5% và tăng 38,5%; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2.192 tỷ đồng, bằng 49,3% và tăng 38,1%; Bộ Giáo dục và Đào tạo 1.210 tỷ đồng, bằng 39,5% và tăng 88,5%; Bộ Tài nguyên và Môi trường 575 tỷ đồng, bằng 36,4% và tăng 12,6%; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 303 tỷ đồng, bằng 41,9% và giảm 12,8%; Bộ Công Thương 210 tỷ đồng, bằng 48,6% và tăng 65,8%; Bộ Xây dựng 157 tỷ đồng, bằng 44,2% và tăng 42,4%;
Có hai bộ có số liệu giảm là Bộ Khoa học và Công nghệ 113 tỷ đồng, bằng 39,9% và giảm 28,9%; Bộ Thông tin và Truyền thông 56 tỷ đồng, bằng 40,6% và giảm 20,4%.
Phần vốn do địa phương quản lý đạt 209,3 nghìn tỷ đồng, bằng 51,1% kế hoạch năm và tăng 25,2% so với cùng kỳ năm trước.
Trong đó, vốn NSNN cấp tỉnh đạt 140,2 nghìn tỷ đồng, bằng 48,7% và tăng 24,4%; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện đạt 58,3 nghìn tỷ đồng, bằng 55,9% và tăng 26,9%; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã đạt 10,8 nghìn tỷ đồng, bằng 63,9% và tăng 25,9%. 
Vốn thực hiện từ nguồn NSNN 8 tháng năm 2020 của một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như sau: Hà Nội đạt 26.587 tỷ đồng, bằng 58,6% kế hoạch năm và tăng 2,8% so với cùng kỳ năm trước; thành phố Hồ Chí Minh 22.279 tỷ đồng, bằng 46,6% và tăng 79,8%; Quảng Ninh 9.453 tỷ đồng, bằng 68% và tăng 58,3%; Bình Dương 7.028 tỷ đồng, bằng 47,1% và tăng 13,6%; Thanh Hóa 6.356 tỷ đồng, bằng 62% và tăng 29,8%; Hải Phòng 5.758 tỷ đồng, bằng 39,9% và tăng 8,9%; Nghệ An 4.993 tỷ đồng, bằng 64,3% và tăng 41,7%; Bà Rịa - Vũng Tàu 4.813 tỷ đồng, bằng 49,6% và tăng 12,6%; Bình Định 4.549 tỷ đồng, bằng 55,9% và tăng 45,6%.

TUẤN VIỆT