BizLIVE -
Theo nhận định của Bộ Tài chính, nguyên nhân dẫn đến việc giải ngân nguồn vốn nước ngoài đạt thấp vẫn là do những yếu tố chủ quan, trực tiếp là các là đơn vị chủ dự án trong quá trình triển khai thực hiện dự án còn nhiều hạn chế.
Tình hình giải ngân vốn đầu tư công nguồn vốn nước ngoài của các bộ, ngành trong những tháng đầu năm đạt rất thấp (mới đạt 7,53%).
Tình trạng giải ngân vốn đầu tư công nói chung và vốn đầu tư công nguồn vốn nước ngoài chậm đã ảnh hưởng tới việc thực hiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước cũng như nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2021. Bên cạnh đó, tình trạng này cũng có ảnh hưởng tới quan hệ với các đối tác trong triển khai các chương trình dự án.
Đây là thông tin được Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà cho biết ngày 11/6, tại Hội nghị trực tuyến của Bộ Tài chính với các bộ, ngành về giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài của Chính phủ 5 tháng đầu năm 2021.
CÒN 8/13 BỘ, NGÀNH CHƯA CÓ GIẢI NGÂN
Báo cáo rõ hơn về tình hình giải ngân vốn đầu tư công nguồn vốn nước ngoài của các bộ, ngành trong 5 tháng đầu năm 2021, ông Trương Hùng Long, Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại (Bộ Tài chính) cho biết, năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025.

Tổng dự toán vốn nước ngoài được giao từ nguồn ngân sách trung ương theo Quyết định số 2185/QĐ-TTg ngày 21/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021 cho các bộ, ngành là 16.636,75 tỷ đồng. Tính đến hết ngày 31/5/2021, tỷ lệ nhập dự toán trên Tabmis chi tiết theo dự án so với kế hoạch vốn nước ngoài được giao của các Bộ, ngành mới đạt 72,55% (12.069,87 tỷ đồng).

Số liệu giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 nguồn nước ngoài của các bộ, ngành tính đến hết ngày 10/6 là 1.253 tỷ đồng, đạt 7,53% so với dự toán được giao.

Trong đó, 5/13 bộ, ngành có giải ngân nhưng số giải ngân tập trung chủ yếu ở hai bộ là Bộ NN&PTNT và Bộ Giao thông vận tải. Đáng lưu ý có đến 8/13 bô, ngành đến nay vẫn chưa giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn nước ngoài năm 2021.

Đối với kế hoạch vốn năm 2020, ông Long cho biết hiện, các bộ, ngành vẫn giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài theo kế hoạch. Từ 1/1/2021 đến 10/6/2021, tổng số giải ngân theo kế hoạch vốn 2020 của các Bộ, ngành là 2.187,7 tỷ đồng (gần gấp đôi số giải ngân theo kế hoạch vốn 2021).

Đồng thời, Bộ Tài chính cho biết mới chỉ nhận được 129 công văn đề nghị rút vốn, đã xử lý 129 đơn rút vốn với thời gian xử lý đơn rút vốn bình quân là 1,5 ngày.

Toàn cảnh hội nghị trực tuyến về giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài tại điểm cầu Bộ Tài chính
DỊCH COVID-19 CHỈ LÀ NGUYÊN NHÂN THỨ YẾU

Tại hội nghị, đại diện Bộ Tài chính cũng như 11 bộ, ngành khác đã nêu ra nhiều nguyên nhân gây chậm tiến độ giải ngân vốn, trong đó có cả khách quan và chủ quan.

Về chủ quan, nguyên nhân ảnh hưởng đến giải ngân đầu tư công nguồn vốn nước ngoài của các bộ, ngành chủ yếu là dự án chưa hoàn thành thủ tục đầu tư, thậm chí chưa hoàn thành thủ tục đàm phán hoặc chưa ký hiệp định vay nhưng đã được bố trí vốn; dự án đã đề xuất dừng triển khai, nhưng vẫn được bố trí dự toán.

Bên cạnh đó, một số dự án dù đã được bố trí vốn, đã hoàn thành thủ tục đầu tư, nhưng chậm giải phóng mặt bằng, tái định cư; thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư, điều chỉnh hiệp định vay với các nội dung như gia hạn thời gian thực hiện, giải ngân, điều chỉnh tỷ lệ thanh toán ngoại tệ/nội tệ,...

Về nguyên nhân khách quan, dịch bệnh Covid-19 dẫn đến việc các chuyên gia tư vấn không sang được, các nhà tài trợ cũng gặp nhiều khó khăn trong việc phản hồi dự án dẫn đến ảnh hưởng tiến độ.

Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Trần Xuân Hà cho biết, giải ngân nguồn vốn nước ngoài đạt thấp là vấn đề rất quan ngại.
Theo ông Hà, tuy có nhiều nguyên nhân nhưng nguyên nhân chính vẫn là do những yếu tố chủ quan, trực tiếp là các là đơn vị chủ dự án trong quá trình triển khai thực hiện dự án còn nhiều hạn chế.
Do vậy, Thứ trưởng Trần Xuân Hà cho rằng, từ nay đến cuối năm, giải pháp quan trọng nhất để thúc đẩy giải ngân vẫn là tăng cường vai trò của các chủ đầu tư, các ban quản lý dự án.

Nếu các bộ, ngành và các cơ quan chủ quản của các chủ dự án thấy khó khăn trong vấn đề kiểm soát chi và rút vốn, thì phản ánh về Bộ Tài chính sẽ có biện pháp xử lý. Đối với sự chậm trễ của các nhà tài trợ trong ý kiến không phản đối, cần phản ánh với nhà tài trợ để có giải quyết phù hợp.

Với các vấn đề về cơ chế, chính sách, Thứ trưởng Trần Xuân Hà cho biết Bộ Tài chính sẽ phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo các cấp có thẩm quyền tháo gỡ. Đồng thời cũng sẽ phối hợp với các nhà tài trợ, các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ xử lý các thủ tục.

Mặt khác, để tăng cường giải ngân rút vốn, Bộ Tài chính đã chỉ đạo Kho bạc Nhà nước và Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại thực hiện theo đúng chế độ quy định. Các hồ sơ thanh toán trước, kiểm soát sau thì thực hiện trong một ngày làm việc, còn đối với những hồ sơ kiểm soát chi thì thực hiện theo đúng quy định, tối đa không quá 3 ngày.

TUẤN VIỆT