BizLIVE - Từ 3 giờ chiều nay (11/9) giá xăng đồng loạt  giảm với mức giảm chỉ hơn 100 đồng/lít. 
Giá xăng giảm hơn 100 đồng/lít
Bộ Công Thương mới phát đi thông báo liên quan đến điều hành giá xăng dầu từ 15 giờ chiều nay (11/9). Theo đó Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định thực hiện trích lập Quỹ BOG đối với các loại xăng dầu, cụ thể: không trích lập Quỹ BOG đối với xăng E5RON92 và dầu mazut; trích lập Quỹ BOG đối với xăng RON95 ở mức 100 đồng/lít, dầu diesel ở mức 400 đồng/lít, dầu hỏa ở mức 200 đồng/lít.
Chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu: chi sử dụng Quỹ BOG đối với mặt hàng xăng E5RON92 ở mức 1.100 đồng/lít, xăng RON95 ở mức 500 đồng/lít, dầu mazut ở mức 350 đồng/kg; dầu diesel và dầu hỏa không chi.
Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu như trên, giá xăng E5RON92: không cao hơn 14.266 đồng/lít (giảm 143 đồng/lít so với giá hiện hành);
Xăng RON95-III: không cao hơn 14.984 đồng/lít (giảm 130 đồng/lít);
Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 11.518 đồng/lít (giảm 443 đồng/lít);
Dầu hỏa: không cao hơn 9.593 đồng/lít (giảm 532 đồng/lít);
Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 10.943 đồng/kg (giảm 240 đồng/kg).
Liên Bộ Công Thương - Tài chính cũng cho biết, giá xăng dầu trong 15 ngày vừa qua đã có sự điều chỉnh tăng giảm đan xen, xu hướng chung là giảm nhẹ.
Giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 11/9/2020, cụ thể giá bình quân các sản phẩm xăng dầu ở mức: 45,963 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 1,64 USD/thùng, tương đương giảm 3,43% so với kỳ trước); 47,228 USD/thùng xăng RON95 (giảm 1,57 USD/thùng, tương đương giảm 3,22% so với kỳ trước);
45,187 USD/thùng dầu diesel 0.05S (giảm 2,77 USD/thùng, tương đương giảm 5,78% so với kỳ trước); 40,038 USD/thùng dầu hỏa (giảm 3,35 USD/thùng, tương đương giảm 7,72% so với kỳ trước); 262,352 USD/tấn dầu mazut 180CST 3.5S (giảm 8,83 USD/tấn, tương đương giảm 3,25% so với kỳ trước).

CẨM THẠCH