BizLIVE -
Tính đến ngày 31/12/2020, Chính phủ đã đề xuất, trình cấp có thẩm quyền quyết định gia hạn, miễn, giảm khoảng 123,6 nghìn tỷ đồng tiền thuế, tiền thuê đất, phí, lệ phí để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh.
 
Đây là một trong những kết quả nổi bật trong báo cáo về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2020 mà Chính phủ vừa gửi tới Quốc hội.
Tiết kiệm khoảng 55 nghìn tỷ đồng từ cắt giảm kinh phí hội nghị, công tác phí
Trong báo cáo, Chính phủ đánh giá, công tác quản lý, điều hành ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2020 gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, do tác động tiêu cực của thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là đại dịch COVID-19. 
Tuy nhiên, nhờ có phương án điều hành NSNN phù hợp tình hình thực tế; chỉ đạo các địa phương triệt để THTK, CLP trong quản lý, điều hành, sử dụng NSNN cũng như chú trọng khai thác nguồn thu của NSNN, mở rộng cơ sở thuế, đẩy mạnh chống thất thu, buôn lậu, gian lận thương mại; quyết liệt xử lý nợ thuế; tăng cường thanh tra, kiểm tra thuế... nên kết quả thu NSNN năm 2020 đạt cao hơn so với số báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 10.
Cụ thể, tổng thu cân đối NSNN năm 2020 đạt trên 1,5 triệu tỷ đồng, bằng 98% dự toán (giảm so với dự toán khoảng 31 nghìn tỷ đồng, nhưng tăng 185 nghìn tỷ đồng so với số báo cáo Quốc hội); tỷ lệ động viên vào NSNN khoảng 23,9% GDP; huy động từ thuế, phí đạt khoảng 19,1% GDP.
Có 55/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thu đạt và vượt dự toán, trong đó, nhiều địa phương thu vượt trên 10% dự toán.
Ngoài ra, để hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn do đại dịch COVID-19, Chính phủ đã ban hành kịp thời các giải pháp miễn, giảm, giãn thuế và các khoản thu khác của NSNN cho các đối tượng bị ảnh hưởng của dịch COVID-19. Tính đến ngày 31/12/2020, đã gia hạn, miễn, giảm khoảng 123,6 nghìn tỷ đồng tiền thuế, tiền thuê đất, phí, lệ phí. 
Trong bối cảnh thu NSNN giảm do tác động của thiên tai, dịch bệnh, cân đối ngân sách các cấp khó khăn, Chính phủ cũng quyết định chưa điều chỉnh mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và lương hưu từ ngày 01/7/2020. Nhờ đó, đã tiết kiệm 10% dự toán chi thường xuyên để tạo nguồn cải cách tiền lương (khoảng 2,9 nghìn tỷ đồng).
Cùng với đó, việc cắt giảm kinh phí hội nghị, công tác phí, tiết kiệm thêm chi thường xuyên chưa cần thiết, cấp bách cũng được đẩy mạnh. Ngân sách trung ương tiết kiệm và cắt giảm dự toán ngân sách được khoảng 55 nghìn tỷ đồng, bằng 5% dự toán Quốc hội giao. Trong 6 tháng cuối năm 2020, các địa phương tiếp tục thực hiện cắt giảm tối thiểu 70% kinh phí hội nghị, công tác phí (khoảng 1 nghìn tỷ đồng) và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác còn lại của năm, ước khoảng 6,4 nghìn tỷ đồng.
Việc triển khai, thực hiện hiệu quả các giải pháp THTK, CLP đã giúp tổng số tiết kiệm chi của ngân sách Trung ương năm 2020 đạt 12,1 nghìn tỷ đồng. Trong đó, tiết kiệm chi trả nợ lãi 10,6 nghìn tỷ đồng; tiết kiệm 70% kinh phí hội nghị, công tác phí và 10% kinh phí thường xuyên khác của các bộ, cơ quan trung ương là 1,5 nghìn tỷ đồng.
12,1 nghìn tỷ đồng tiết kiệm từ chi của ngân sách Trung ương năm 2020 đã được chuyển để mua vắc xin phòng chống Covid-19.
Về hạn chế, Chính phủ cho biết, do tác động tiêu cực của thiên tai, dịch bệnh, cân đối thu, chi NSNN gặp nhiều khó khăn, thu ngân sách Trung ương năm 2020 đã tăng so với dự toán. Cụ thể, bội chi NSNN năm 2020 khoảng 241,5 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 6,7 nghìn tỷ đồng so với dự toán, nhưng vẫn thấp hơn mức Quốc hội cho phép điều chỉnh.
Nợ công trong giới hạn cho phép
Về quản lý nợ công, nhờ tăng cường giám sát, kiểm soát bội chi và vay nợ của ngân sách địa phương cũng đã góp phần giảm nợ công. Đến cuối năm 2020, dư nợ công khoảng 55,8% GDP, nợ Chính phủ khoảng 49,6% GDP, trong giới hạn cho phép.
Vay, nợ của chính quyền địa phương nằm trong hạn mức Thủ tướng phê duyệt; tổng vay khoảng 15,8 nghìn tỷ đồng; trả nợ gốc khoảng 12,5 nghìn tỷ đồng; dư nợ cuối năm 2020 khoảng 47 nghìn tỷ đồng.
Trong năm 2020, Chính phủ cũng đã chỉ đạo quyết liệt công tác giải ngân vốn đầu tư công, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2020 của các bộ, ngành, địa phương nhất là trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch bệnh. Nhờ vậy, kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 cao hơn năm 2019 và cao nhất trong giai đoạn 2011-2020.
Tính đến ngày 31/12/2020, lũy kế vốn đầu tư giải ngân qua KBNN kế hoạch năm 2020 là 382,81 nghìn tỷ đồng, bằng 86,7% kế hoạch (vốn trong nước 354,63 nghìn tỷ đồng, bằng 88,8% kế hoạch; vốn ngoài nước 28,18 nghìn tỷ đồng, bằng 66,9% kế hoạch). Nhiều bộ, cơ quan, địa phương và một số dự án lớn, quan trọng quốc gia có kết quả giải ngân đạt trên 90% kế hoạch Thủ tướng giao.
Về công tác cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính phủ điện tử, Chính phủ cho biết năm 2020 nhờ tăng cường họp, làm việc trực tuyến, xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử nên đã tiết kiệm được khoảng 18 triệu ngày công/năm, tương đương hơn 6.300 tỷ đồng/năm.
Trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp, năm 2020, cả nước đã thoái vốn được 2.506 tỷ đồng, thu về 5.967 tỷ đồng, cổ phần hóa được 9 DNNN, thu về 949 tỷ đồng, chuyển nộp vào NSNN để phục vụ đầu tư trung và dài hạn 16.700 tỷ đồng.
Cùng với đó, công tác thanh tra, kiểm tra năm 2020 cũng góp phần THTK, CLP. Theo đó, ngành thanh tra cả nước đã triển khai 6.199 cuộc thanh tra hành chính và 181.227 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; phát hiện vi phạm về kinh tế 86.369 tỷ đồng, 6.366 héc ta (ha) đất; kiến nghị thu hồi về NSNN 23.843 tỷ đồng và thu hồi 830 ha đất.
Đồng thời, ngành thanh tra đã đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 3.465 kết luận thanh tra và các quyết định xử lý sau thanh tra, thu hồi và xử lý khác 9.143 tỷ đồng, 148 ha đất; đôn đốc xử lý trách nhiệm đối với 1.066 tập thể, 3.658 cá nhân; chuyển cơ quan chức năng điều tra, khởi tố 12 vụ, 12 đối tượng...
Theo đánh giá của Chính phủ, năm 2020, việc triển khai, thực hiện quyết liệt, hiệu quả quy định của Luật THTK, CLP; các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Chương trình tổng thể của Chính phủ về THTK, CLP năm 2020 và các nghị quyết của Chính phủ đã đạt được nhiều kết quả tích cực.
Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn một số bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty chậm ban hành chương trình THTK, CLP năm 2020 và chậm báo cáo kết quả THTK,CLP năm 2020  so với thời hạn quy định, thể hiện sự thiếu ý thức, trách nhiệm chưa cao trong chấp hành Luật THTK, CLP.

HOÀNG HÀ