BizLIVE - Vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện 6 tháng đầu năm 2020 tăng thấp nhất 5 năm, dù được vốn thực hiện từ NSNN "nâng đỡ" bằng mức tăng cao nhất trong giai đoạn.
Được giải ngân đầu tư công “nâng đỡ”, tăng trưởng vốn đầu tư toàn xã hội vẫn xuống đáy 5 năm
Ảnh minh họa.
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội quý II và 6 tháng đầu năm 2020 do Tổng cục Thống kê mới công bố cho thấy vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện 6 tháng đầu năm 2020 tăng 3,4% so với cùng kỳ năm 2019.
Đây là mức tăng thấp nhất trong giai đoạn 2016-2020.

Theo Tổng cục Thống kê, đây là kết quả từ ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19 đến tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhưng mức tăng thấp này là sự tiếp tục xu thế đã thể hiện từ trước, khi số liệu của Tổng cục Thống kê trong quý I cũng cho thấy vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện trong quý đạt mức tăng thấp nhất giai đoạn 2016-2020.


Tuy nhiên, đáng chú ý là tốc độ tăng vốn thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) tháng Sáu và 6 tháng đầu năm đều đạt mức cao nhất trong giai đoạn 2016-2020.
"Đây là tín hiệu tích cực phản ánh kết quả việc Chính phủ thực hiện quyết liệt các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công", Tổng cục Thống kê đánh giá.
Trước đó, do tác động của dịch Covid-19, tháng 4/2020 đã chứng kiến sự sụt giảm kỷ lục của việc giải ngân vốn đầu tư công, khi giải ngân vốn ngân sách nhà nước có mức tăng thấp nhất trong giai đoạn 5 năm.
Trong khi đó, một điểm đáng chú ý khác là vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện 6 tháng, sau nhiều năm liên tục tăng trưởng thì hết quý II/2020 lại giảm 4,9% so với cùng kỳ năm trước, ước tính đạt 8,65 tỷ USD.
Vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện quý II/2020 theo giá hiện hành ước tính đạt 481,2 nghìn tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó vốn khu vực nhà nước tăng 7,8%; khu vực ngoài nhà nước tăng 4,9%; khu vực FDI giảm 2,4%.
Tính chung 6 tháng đầu năm 2020, vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện theo giá hiện hành ước tính đạt 850,3 nghìn tỷ đồng, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước và bằng 33% GDP. Cụ thể, bao gồm: Vốn khu vực nhà nước đạt 273,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 32,2% tổng vốn và tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước; khu vực ngoài nhà nước đạt 375,9 nghìn tỷ đồng, bằng 44,2% và tăng 4,6%; khu vực có FDI đạt 200,9 nghìn tỷ đồng, bằng 23,6% và giảm 3,8%.
Trong vốn đầu tư của khu vực nhà nước, vốn từ NSNN thực hiện 6 tháng ước tính đạt 154,4 nghìn tỷ đồng, bằng 33,1% kế hoạch năm và tăng 19,2% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2019 bằng 33,8% và tăng 4,2%).

Cụ thể, vốn do trung ương quản lý đạt 24,1 nghìn tỷ đồng, bằng 31,1% kế hoạch năm và tăng 48,8% so với cùng kỳ năm trước. Vốn địa phương quản lý đạt 130,3 nghìn tỷ đồng, bằng 33,5% và tăng 15%, trong đó vốn NSNN cấp tỉnh đạt 86,4 nghìn tỷ đồng, bằng 31,9% và tăng 13,3%; vốn NSNN cấp huyện đạt 36,7 nghìn tỷ đồng, bằng 36,1% và tăng 17,7%; vốn NSNN cấp xã đạt 7,2 nghìn tỷ đồng, bằng 44,3% và tăng 22,9%.

TUẤN VIỆT