BizLIVE - Bộ Công an yêu cầu công an các địa phương dừng cấp thẻ căn cước công dân mã vạch, chứng minh thư 9 số để chuyển sang cấp thẻ căn cước công dân điện tử gắn chíp.
Dừng cấp thẻ căn cước công dân mã vạch và chứng minh thư 9 số
Ảnh minh họa.
Bộ Công an vừa có văn bản thông báo tới công an các tỉnh, thành phố trên cả nước yêu cầu dừng tiếp nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước công dân mã vạch, chứng minh nhân dân 9 số để chuyển sang cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử.
Việc dừng tiếp nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước công dân mã vạch, chứng minh nhân dân 9 số bắt đầu thực hiện từ ngày 23/1 nhằm triển khai hiệu quả công tác cấp căn cước công dân theo mẫu mới có gắn chip điện tử.
Bộ Công an yêu cầu công an các địa phương khẩn trương tiến hành xử lý, hoàn thiện, giải quyết hết số lượng hồ sơ cấp chứng minh nhân dân 9 số và thực hiện hoàn thiện hồ sơ, chuyển dữ liệu điện tử về C06 đối với những hồ sơ đề nghị cấp căn cước công dân mã vạch đã thu nhận để thực hiện phê duyệt, in thẻ căn cước công dân trả cho công dân.
Bộ Công an cho biết, dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân, căn cước công dân mẫu mới là loại có gắn chíp điện tử, khác với các loại thẻ căn cước công dân hay chứng minh nhân dân có 12 số hiện hành.
Căn cước công dân mẫu mới có nhiều ưu điểm về bảo mật, lưu trữ thông tin, tạo thuận lợi và tiện ích cho người sử dụng... nhằm bảo đảm cho việc quản lý xã hội, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử và thực hiện cải cách hành chính.
Chíp gắn trên căn cước công dân nhằm lưu trữ các thông tin của công dân với mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện các giao dịch hành chính, đi lại, nâng cao hiệu quả của Chính phủ điện tử, Chính phủ số.
Giảm 50% lệ phí làm căn cước công dân có gắn chip
Theo Thông tư số 112/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, ứng phó dịch bệnh Covid-19.
Trong đó quy định, lệ phí cấp căn cước công dân được giảm 50% so với mức thu quy định tại Thông tư 59/2019/TT-BTC. Mức giảm này thực hiện từ 1/1/2021 đến hết ngày 30/6/2021. Từ ngày 1/7/2021 trở đi, mức lệ phí cấp thẻ căn cước gắn chip cho công dân được thu theo mức thông thường quy định tại Điều 4 Thông tư số 59/2019/TT-BTC.
Cụ thể, khi công dân chuyển từ chứng minh nhân dân 9 số, và chứng minh nhân dân 12 số sang cấp thẻ căn cước công dân, mức thu lệ phí từ 30.000 đồng/thẻ giảm xuống còn 15.000 đồng/thẻ.
Đổi thẻ căn cước công dân khi bị hư hỏng không sử dụng được; thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhân dạng; xác định lại giới tính, quê quán; có sai sót về thông tin trên thẻ; khi công dân có yêu cầu: Mức lệ phí từ 50.000 đồng/thẻ Căn cước công dân giảm còn 25.000 đồng/thẻ.
Trường hợp cấp lại thẻ căn cước công dân theo quy định của Luật Quốc tịch Việt Nam: Mức lệ phí 70.000 đồng/thẻ căn cước công dân giảm còn 35.000 đồng/thẻ.
Theo Bộ Công an, dự kiến từ nay đến 1/7/2021 sẽ cấp 50 triệu thẻ căn cước công dân gắn chip cho người dân.

N. NGA