BizLIVE - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh, bảo đảm an ninh lương thực là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, do đó việc xuất khẩu gạo hiện nay cần phải xem xét kỹ lưỡng cẩn trọng.
Đồng ý tạm ứng hạn ngạch xuất khẩu gạo 100.000 tấn, gạo nếp xuất theo nhu cầu thị trường
Ảnh minh họa.

Ngày 21/4, Văn phòng Chính phủ vừa có công văn số 163/TB-VPCP nêu kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong việc xuất khẩu gạo.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh, tình hình dịch bệnh của Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó, thời tiết biến đổi khí hậu, hạn hán, xâm nhập mặn cũng đang diễn biến tại một số quốc gia và ở ĐBSCL, từ đó ảnh hưởng đến lớn đến an ninh lương thực của nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam. 

Vì vậy, việc xuất khẩu gạo trong bối cảnh hiện nay cần phải xem xét kỹ lưỡng thận trọng, trước hết phải bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, đồng thời giảm thiểu việc gián đoạn chuỗi sản xuất cung ứng lúa gạo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng cho người nông dân và các tổ chức kinh doanh có liên quan.

Trong thời gian qua, các cơ quan truyền thông, VFA, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), một số địa phương và doanh nghiệp xuất khẩu gạo đã có nhiều ý kiến phản ánh về việc triển khai của các bộ, cơ quan còn bất cập trong tổ chức đăng ký hạn ngạch xuất khẩu gạo tháng 4, cũng như sự phối hợp thiếu chặt chẽ giữa Bộ Công Thương và Bộ Tài chính.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương thực hiện một số nội dung như sau:

Cho phép tạm ứng trước hạn ngạch xuất khẩu gạo 100.000 tấn để xử lý cho các doanh nghiệp có gạo đưa vào cảng trước ngày 24/3/2020 nhưng chưa đăng ký tờ khai hải quan được xác nhận bởi doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh cảng, cơ quan Hải quan. Giao Bộ Công Thương chủ trì phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính để triển khai thực hiện.

Đối với các doanh nghiệp đã được mở tờ khai hải quan xuất khẩu gạo (trong phạm vi 400.000 tấn), Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Công Thương, thực hiện rà soát, kiểm tra để phát hiện doanh nghiệp khai khống không có hàng (đăng hạn ngạch nhưng chưa có gạo); trên cơ sở đó xử lý cho phù hợp với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và quy định của pháp luật.

Đồng ý với đề xuất của các Bộ: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính cho phép xuất khẩu gạo nếp (bao gồm thóc nếp, gạo nếp, tấm nếp) trong tháng 4/2020 theo nhu cầu thị trường, không chịu sự điều chỉnh của cơ chế điều hành xuất khẩu gạo tại văn bản số 2827.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, rà soát sản lượng, nhu cầu trong nước đối với mặt hàng nếp, dự kiến lượng nếp có thể xuất khẩu trong thời gian tới; gửi Bộ Công Thương để báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 4/2020.

Đối với việc mua gạo dự trữ quốc gia Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương thực hiện theo đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 2827, cần lưu ý cơ chế giá, thủ tục ràng buộc giữa ra các bên để đẩy nhanh tiến độ mua đủ lượng lương thực dự trữ quốc gia. Bộ Tài Chính cần rà soát lại quy trình thủ tục, việc thực hiện mở tờ khai hải quan, bảo đảm công khai, minh bạch, dễ thực hiện, dễ giám sát, không để lợi dụng chính sách.

Giao Bộ Công Thương chủ trì phối hợp chặt chẽ với các Bộ: Tài Chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngoại giao, Tư pháp, VCCI, VFA và các cơ quan liên quan tổ chức điều hành xuất khẩu gạo trong thời gian tới theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Bảo đảm không ảnh hưởng ảnh đến an ninh lương thực quốc gia tuyệt đối không để xảy ra thiếu gạo trong mọi tình huống, nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu và tình hình dịch bệnh Covid-19, giảm thiểu việc gián đoạn chuỗi sản xuất lúa gạo bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng cho người nông dân và các tổ chức kinh doanh có liên quan.

Lưu ý việc xuất khẩu gạo không ảnh hưởng đến các cam kết quốc tế thế giới và quan hệ đối ngoại của Việt Nam.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục tập trung đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, bảo đảm đáp ứng đầy đủ nhu cầu lương thực trong nước và một phần cho xuất khẩu. Đánh giá và dự báo sản lượng lương thực và nhu cầu tiêu dùng trong nước trong bối cảnh dịch Covid-19.

QUANG TRÍ