BizLIVE - Những doanh nghiệp, nhà cung cấp dịch vụ thư điện tử, tin nhắn, cuộc gọi quảng cáo có thể bị xử phạt tới 170 triệu đồng nếu "dung túng", để tình trạng cuộc gọi, tin nhắn rác làm phiền khách hàng.
Doanh nghiệp viễn thông “dung túng” tin nhắn, cuộc gọi rác sẽ bị chế tài thế nào?
Ảnh minh họa.
Như BizLIVE đã thông tin, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 91/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ từ  01/10 tới, quy định những nội dung về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác.
Cụ thể, Nghị định số 91 quy định về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác và quy định về quảng cáo bằng tin nhắn, thư điện tử và gọi điện thoại; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân và bổ sung quy định xử lý vi phạm hành chính về tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác.
Đáng chú ý, tại Nghị định 91, cùng với những quy định về những nguyên tắc cụ thể liên quan đến gửi tin nhắn quảng cáo, thư điện tử quảng cáo hay việc gọi điện quảng cáo, Chính phủ cũng đã xây dựng những chế tài, xử phạt cụ thể đối với các nhà quảng cáo cũng như những doanh nghiệp cung cấp dịch vụ này vi phạm.
Phạt tiền lên tới 170 triệu đồng đối với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ

Theo quy định tại Nghị định 91,  tổ chức, cá nhân có hành vi phát tán tin nhắn rác có thể bị xử phạt tối đa tới 100 triệu đồng.
Còn với những doanh nghiệp viễn thông, cung cấp dịch vụ thư điện tử, tin nhắn, cuộc gọi rác, theo điều Điều 95 có thể sẽ phải chịu mức chế tài tối đa tới 170 triệu đồng.

Cụ thể, mức phạt từ 10-20 triệu đồng áp dụng với các hành vi: Không cung cấp công cụ, ứng dụng cho phép người sử dụng tự chủ động ngăn chặn thư điện tử rác và phản ánh về thư điện tử rác; Không có biện pháp chặn, lọc, cập nhật danh sách các nguồn phát tán thư điện tử rác...; Không giám sát, kiểm soát, rà quét hệ thống máy chủ thư điện tử của mình để đảm bảo không trở thành nguồn phát tán thư điện tử rác và không báo cáo, thống kê định kỳ theo quy định.
Mức phạt từ 20-30 triệu đồng áp dụng đối với hành vi không xây dựng, cập nhật, cung cấp và chia sẻ danh sách đen địa chỉ IP/tên miên phát tán thư điện tử rác dùng chung cho Cục An toàn thông tin và các doanh nghiệp viễn thông, Internet khác.
Mức phạt từ 50-70 triệu đồng áp dụng với những hành vi: Không cung cấp cho người sử dụng các công cụ, ứng dụng để phản ánh tin nhắn rác, cuộc gọi rác và cho phép người sử dụng chủ động ngăn chặn tin nhắn rác, cuộc gọi rác; Không cung cấp, cập nhật và chia sẻ các mẫu tin nhắn rác dùng chung cho Cục An toàn thông tin; Không chặn lọc các địa chỉ IP/tên miền phát tán hoặc bị lạm dụng phát tán thư điện tử rác thuộc quyền quản lý của mình; Không thực hiện các biện pháp đánh giá tình trạng tin nhắn rác, cuộc gọi rác trên mạng viễn thông.
Mức phạt 50-70 triệu đồng cũng đồng thời áp dụng với vi phạm sử dụng các tên định danh không phải do Cục An toàn thông tin cấp hoặc đã được cấp cho tổ chức, cá nhân khác mà không được tổ chức, cá nhân có quyền sử dụng tên định danh đó cho phép hoặc sử dụng tên định sau khi bị thu hồi.
Mức phạt từ 70-100 triệu đồng áp dụng với hành vi sử dụng tên định danh để gửi tin nhắn rác hoặc cung cấp các dịch vụ vi phạm các quy định của pháp luật theo kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Khung phạt cáo nhất từ 140-170 triệu đồng áp dụng với các hành vi: Không thực hiện các biện pháp ngăn chặn tin nhắn quảng cáo, cuộc gọi quảng cáo đến danh sách không quảng cáo; Không ngăn chặn, thu hồi địa chỉ điện tử được dùng để phát tán tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Không xây dựng, vận hành hệ thống kỹ thuật để phòng chống, ngăn chặn tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác.
Mức phạt cao nhất cũng áp dụng với những vi phạm: Không xây dựng, kết nối hệ thống kỹ thuật quản lý tên định danh của mình tới Hệ thống quản lý tên định danh quốc gia; Không thực hiện các nhiệm vụ điều phối ngăn chặn, xử lý thư điện tử rác, cuộc gọi rác và các biện pháp nghiệp vụ khác theo yêu cầu của Cục An toàn thông tin).

TUẤN VIỆT