BizLIVE -
Trong dự thảo Nghị định về quản lý trang thiết bị y tế hiện đang được Bộ Y tế xây dựng, có nhiều đề xuất ưu đãi đối với hoạt động sản xuất trang thiết bị y tế.
Doanh nghiệp sản xuất trang thiết bị y tế sắp được hưởng nhiều ưu đãi?
Ảnh minh họa.
Cụ thể, theo dự thảo, nhà đầu tư có dự án sản xuất trang thiết bị y tế (TTBYT) thuộc loại B khi thuê đất của Nhà nước thì được áp dụng mức giá thấp nhất do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định và được miễn tiền thuê đất theo quy định của pháp luật.
Nhà đầu tư có dự án sản xuất TTBYT thuộc loại C, D được miễn tiền thuê đất kể từ ngày dự án hoàn thành đi vào hoạt động.
Đồng thời, nhà đầu tư có dự án sản xuất TTBYT được miễn tiền thuê đất đối với diện tích đất xây dựng nhà ở cho công nhân, đất trồng cây xanh và đất phục vụ phúc lợi công cộng.
Ngoài các ưu đãi đầu tư theo quy định trên, dự án sản xuất TTBYT còn được hưởng các ưu đãi đầu tư khác theo quy định của pháp luật về đầu tư và khoa học, công nghệ.
Theo dự thảo, người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất TTBYT phải đáp ứng một số điều kiện như: Có trình độ từ cao đẳng kỹ thuật TTBYT trở lên hoặc trình độ từ đại học chuyên ngành kỹ thuật hoặc chuyên ngành y, dược trở lên. Đối với cơ sở sản xuất TTBYT có chứa chất ma túy và tiền chất, người phụ trách chuyên môn phải có trình độ đại học chuyên ngành trang thiết bị y tế, y, dược, hóa học hoặc sinh học.


Có thời gian công tác trực tiếp về kỹ thuật TTBYT tại các cơ sở TTBYT từ 24 tháng trở lên.

Làm việc toàn thời gian tại cơ sở sản xuất. Việc phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất phải được thể hiện bằng văn bản.

Bộ Y tế hiện cũng đang xây dựng dự thảo Đề án "Phát triển công nghiệp trang thiết bị y tế sản xuất trong nước đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030" với mục tiêu phát triển ngành sản xuất TTBYT trong nước đồng bộ, hiện đại, đáp ứng hội nhập quốc tế, phù hợp với năng lực sản xuất các mặt hàng có thế mạnh và điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước.
Trong đó, Đề án tập trung hỗ trợ sản xuất TTBYT trong nước trên một số lĩnh vực ưu tiên gồm sản xuất, cung ứng các TTBYT thiết yếu, TTBYT thông dụng và một số TTBYT công nghệ cao cho các tuyến y tế, nhất là y tế cơ sở.
 Trang thiết bị y tế gồm 2 nhóm được phân làm 4 loại dựa trên mức độ rủi ro tiềm ẩn liên quan đến thiết kế kỹ thuật và sản xuất các trang thiết bị y tế:

Nhóm 1 gồm trang thiết bị y tế thuộc loại A là trang thiết bị y tế có mức độ rủi ro thấp

Nhóm 2 gồm trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D, trong đó:

- Trang thiết bị y tế thuộc loại B là trang thiết bị y tế có mức độ rủi ro trung bình thấp

- Trang thiết bị y tế thuộc loại C là trang thiết bị y tế có mức độ rủi ro trung bình cao

- Trang thiết bị y tế thuộc loại D là trang thiết bị y tế có mức độ rủi ro cao


TUẤN VIỆT