BizLIVE - Nêu thực tế ở mỗi kỳ họp, đại biểu Quốc hội đều được nghe các dự án, công trình chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, đại biểu tỉnh Gia Lai cho rằng diện tích rừng tự nhiên khó có thể tăng lên như con số Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp báo cáo.
Đại biểu Quốc hội: “Làm gì có chuyện diện tích rừng tự nhiên tăng lên?”
Đại biểu Quốc hội Ksor H'Bơ Khăp (đoàn Gia Lai)
Chiều 5/11, trả lời ý kiến của đại biểu Trương Trọng Nghĩa đề nghị nói rõ về tỷ lệ rừng tự nhiên hiện nay, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường cho biết 30 năm qua, Việt Nam đã tăng tỷ lệ rừng từ 9 triệu ha lên 14,6 triệu ha. Trong đó, riêng rừng tự nhiên là 10,3 triệu ha.
“Như vậy, so với cách đây 30 năm, diện tích rừng tự nhiên đã tăng nhiều. Nhưng chất lượng rừng tự nhiên chưa được tốt”, Bộ trưởng Nông nghiệp thừa nhận và giải thích thêm, trong tổng số 10,3 triệu ha rừng tự nhiên chỉ có 15% rừng giàu về trữ lượng, 50% rừng trung bình và 35% rừng nghèo kiệt.
“Đây là thực tế chúng ta phải có trách nhiệm”, ông Cường nói và cho biết tới đây phải tăng hơn nữa định mức hỗ trợ để người dân tham gia trồng rừng, bảo vệ để rừng tự nhiên ngày càng giàu về trữ lượng và đa dạng sinh học.
Với 14,3 triệu ha rừng trồng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp cho biết, tới đây cũng được thay bằng cơ cấu cây rừng lâu năm, kết hợp với nhóm cây bản địa. “Chính phủ đã lấy ý kiến các bộ ngành và địa phương về dự án phát triển rừng 2021-2030, tới đây sẽ trình phê duyệt. Chúng ta sẽ cố gắng hết khả năng để có tỷ lệ rừng đảm bảo chất lượng”, ông nói.
Tranh luận với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đại biểu Ksor H'Bơ Khăp (đoàn Gia Lai) cho rằng việc tăng diện tích rừng từ 9 triệu ha lên 14,6 triệu ha là con số phấn khởi. Tuy nhiên, đại biểu cảm thấy con số Bộ trưởng đưa ra “có gì đó sai sai”.
Vị đại biểu này dẫn chứng, trong nhiệm kỳ này, mỗi kỳ họp đại biểu Quốc hội đều được nghe các dự án, công trình xin chuyển đổi mục đích sử dụng rừng. Tức là chuyển đổi rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ (rừng tự nhiên) sang mục đích khác.
"Vậy thì làm gì có chuyện rừng tự nhiên lại có thể tăng lên được, làm gì có con số 14 triệu ha rừng ấy. Không lẽ cây cao su, cây cà phê, cây tiêu cũng được tính vào tỷ lệ che phủ rừng?”, bà Ksor H'Bơ Khăp đặt vấn đề.
Theo đại biểu tỉnh Gia Lai, rừng là nơi chứa CO2 để thải ra O2. Còn cây cao su là cây hút O2, thải ra CO2 nên không thể tính loại cây này vào rừng tự nhiên. Ngoài ra, bà đề nghị Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp nghiên cứu lại các dự án phải điều chỉnh diện tích rừng tự nhiên.

HOÀNG HÀ