BizLIVE - Nguyễn Hữu Tín và đồng phạm vi phạm các quy định của Nhà nước trong việc cho thuê đất, bán chỉ định nhà và khấu trừ tiền thuê đất đối với nhà, đất số 15 Thi Sách.
Đã rõ “đường đi” trong vụ giao đất trái luật cho Vũ “nhôm”
Phan Văn Anh Vũ, hay Vũ "nhôm".

Các tình tiết được nêu trong cáo trạng VKSND Tối cao vừa truy tố ông Nguyễn Hữu Tín, nguyên Phó chủ tịch UBND TP.HCM và các đồng phạm liên quan đến vụ giao đất ở số 15 Thi Sách, Q.1 cho CTCP Xây dựng Bắc Nam 79 của Phan Văn Anh Vũ, còn gọi là Vũ “nhôm”.

Cụ thể, ngày 22/3/1994, UBND TP.HCM ký Quyết định số 10477/QĐ-UB xác lập sở hữu nhà số 15 Thi Sách gồm diện tích đất là 2.345,3 m2 và căn nhà trên đất có tổng diện tích xây dựng là 2.657,75 m2, thuộc diện “Nhà cơ quan hành chánh chế độ cũ và giao Sở Nhà Đất thành phố tổ chức thực hiện việc quản lý theo quy định”.

Sau đó, Công ty Phim Giải phóng thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (Bộ VHTT&DL) ký hợp đồng thuê nhà với Công ty TNHH MTV Quản lý kinh doanh nhà TP.HCM (Công ty QLKDN), thời hạn thuê đến ngày 31/7/2015.

Trong năm 2014, Bộ Công an gửi văn bản tới  Bộ VHTT&DL và UBND TP.HCM đề nghị tạo điều kiện cho Công ty Bắc Nam 79 sớm hoàn tất thủ tục pháp lý và trực tiếp ký hợp đồng thuê đất với Sở Tài nguyên và Môi trường, thay cho Công ty Phim Giải phóng.

Sau khi nhận được các văn bản, ông Nguyễn Hữu Tín bút phê chỉ đạo Lê Văn Thanh “giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thủ tục”. Bị can Lê Văn Thanh giao cho Nguyễn Thanh Chương tham mưu, soạn thảo cho ông Thanh ký, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Công ty QLKDN, nội dung: “Tiếp Công văn số 3702/BCAc-B11 ngày 24/10/2014 của Bộ Công an về việc cho phép Công ty Bắc Nam 79 được trực tiếp ký hợp đồng thuê đất tại khu đất số 15 Thi Sách, Phó chủ tịch UBND Nguyễn Hữu Tín có ý kiến chỉ đạo như sau: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp Công ty QLKDN và Sở Tài chính hướng dẫn thủ tục”.

Khi được giao xử lý, bà Nguyễn Lan Châu, Chuyên viên phòng Quản lý đất Sở Tài nguyên và Môi trường đã soạn thảo văn bản trình bị can Trương Văn Út, nội dung đề xuất xác định rõ nhà đất 15 Thi Sách thuộc nguồn gốc công sản do Nhà nước trực tiếp quản lý, nếu sử dụng vào mục đích an ninh quốc phòng cần phải có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công an; nếu sử dụng vào mục đích thương mại dịch vụ thì đấu giá hoặc có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ.

Bị can Trương Văn Út bút phê sửa đề xuất và đưa bản sửa cho bà Nguyễn Lan Châu; bà Châu đã soạn thảo văn bản theo nội dung đề xuất Sở TNMT kiến nghị UBND TP xem xét quyết định giao cho Sở Tài chính rà soát, sắp xếp nhà số 15 Thi Sách cho Công ty Bắc Nam 79. Tuy nhiên, bị can Út bút phê sửa nội dung bản dự thảo lần thứ hai theo nội dung đề xuất xử lý nhà đất 15 Thi Sách tương tự trường hợp nhà đất số 8 Nguyễn Trung Trực đã xử lý trước đó.

Bà Nguyễn Lan Châu đã soạn thảo lại văn bản nội dung như bút phê của bị can Út và trình bị can Út duyệt, ký nháy văn bản, sau đó trình bị can Đào Anh Kiệt, ký ban hành Công văn số 48 ngày 2/12/2014 gửi UBND TP kèm theo bản dự thảo công văn để UBND TP ký ban hành nội dung đồng ý cho Công ty Bắc Nam 79 được ký hợp đồng thuê đất số 15 Thi Sách với Sở Tài nguyên và Môi trường.

Trên cơ sở nội dung Công văn số 48 và dự thảo công văn của Sở Tài nguyên và Môi trường, bị can Nguyễn Thanh Chương, đã tham mưu soạn thảo văn bản trình bị can Lê Văn Thanh duyệt đồng ý đề xuất và trình bị can Nguyễn Hữu Tín ký ban hành Công văn số 927 ngày 16/12/2014, với nội dung đồng ý cho Công ty Bắc Nam 79 được ký hợp đồng thuê đất số 15 Thi Sách với Sở Tài nguyên và Môi trường.

Ngày 13/3/2015, Sở Tài chính có Công văn số 1809 nội dung xác định giá trị tài sản vật kiến trúc tại số 15 Thi Sách là: 6.777.262.500 đồng và viện dẫn căn cứ Nghị định số 46 ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước thì Công ty BắcNam 79 được khấu trừ chi phí bồi thường tài sản vật kiến trúc trên đất vào tiền thuê đất phải nộp.

Căn cứ Công văn số 1809, bị can Nguyễn Thanh Chương đã tham mưu, dự thảo trình bị can Lê Văn Thanh, đồng ý đề xuất và ký nháy văn bản trình bị can Nguyễn Hữu Tín ký ban hành Công văn số 198 ngày 25/3/2015, nội dung: Công ty Bắc Nam 79 có trách nhiệm nộp vào ngân sách thành phố phần chi phí bồi thường tài sản, vật kiến trúc trên đất và lợi thế thương mại tại số 15 Thi Sách là 6.777.262.500 đồng. Toàn bộ chi phí bồi thường này, công ty được khấu trừ vào tiền thuê đất phải nộp theo quy định.

Ngày 14/4/2015, công ty của Vũ “nhôm” đã nộp vào ngân sách số tiền 6.777.262.500 đồng và có văn bản đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường TP cho phép ký hợp đồng thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định. Chi cục Thuế Quận 1 xác định Công ty Bắc Nam 79 phải nộp số tiền thuê đất kể từ ngày 11/6/2015 đến ngày 31/12/2016 là 6.796.992.107 đồng và được khấu trừ tiền số tiền thuê đất này bằng số tiền bồi thường giải phóng mặt bằng 6.777.262.500 đồng mà Công ty CPXD Bắc Nam 79 đã nộp vào ngân sách nêu trên.

Ngày 1/6/2015, bà Nguyễn Lan Châu, đã dự thảo văn bản trình bị can Trương Văn Út duyệt nội dung, ký nháy và trình bị can Kiệt duyệt, ký Công văn số 18/TNMT-QLSDĐ-M và nội dung dự thảo quyết định để báo cáo UBND TP.HCM xem xét quyết định cho Công ty Bắc Nam 79 thuê đất. Trên cơ sở đó, bị can Nguyễn Thanh Chương tham mưu, dự thảo văn bản trình bị can Lê Văn Thanh duyệt đồng ý đề xuất và trình bị can Nguyễn Hữu Tín ký ban hành Quyết định số 2781 ngày 11/6/2015 về việc chấp thuận cho Công ty Bắc Nam 79 thuê 2.345,3m2 đất tại số 15 Thi Sách với mục đích làm văn phòng làm việc, thời hạn 50 năm, hình thức thuê đất trả tiền hằng năm.

Ngay sau đó, Công ty Bắc Nam 79 đã làm các thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng đất có chức năng ở và đã được các sở, ngành chức năng và UBND TP.HCM chấp thuận cho chuyển mục đích sử dụng, cấp phép chủ đầu tư, cấp phép xây dựng.

Sau khi có quyết định của UBND TP về chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại số 15 Thi Sách, Công ty Bắc Nam 79 đã cùng với đối tác thành lập công ty và thực hiện khởi công Tòa nhà cao ốc Madison tại số 15 Thi Sách. Đến nay công trình đã cất nóc, xây xong phần thô 18 tầng, hiện đang trong giai đoạn hoàn thiện.

Cơ quan điều tra xác định, các bị can Nguyễn Hữu Tín, Lê Văn Thanh, Nguyễn Thanh Chương, Đào Anh Kiệt, Trương Văn Út với chức trách, nhiệm vụ được giao, biết rõ hành vi của mình thực hiện đã vi phạm các quy định của Nhà nước trong việc cho thuê đất, bán chỉ định nhà và khấu trừ tiền thuê đất đối với nhà, đất số 15 Thi Sách trái quy định của pháp luật.

HUYỀN TRÂM