BizLIVE -
Đề án riêng về khu thương mại tự do tại Hải Phòng sẽ trình Quốc hội vào thời điểm thích hợp.
Đã có kết luận bước đầu về đề án lập Khu thương mại tự do
Ngày 22/10 khi Chính phủ trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng, Nghệ An, Thừa Thiên - Huế thì đề xuất về Khu thương mại tự do đã không còn xuất hiện
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã thông tin như trên tại báo cáo phục vụ phiên thảo luận của Quốc hội sáng nay (27/10) về dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng, Nghệ An, Thừa Thiên - Huế.
Báo cáo này tiếp thu, giải trình 269 lượt ý kiến tại 72 tổ thảo luận vào ngày 22/10 về cơ chế đặc thù cho bốn tỉnh trên.
Như BizLIVE thông tin trước đó, trong phiên họp tháng 10/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ đã đề xuất cho Hải Phòng được thành lập Khu thương mại tự do, là khu vực có ranh giới địa lý xác định, do Quốc hội quyết định thành lập, được áp dụng các cơ chế, chính sách đặc biệt, đột phá, có mô hình quản lý được tổ chức phù hợp với đặc điểm, yêu cầu, mục tiêu phát triển của Khu thương mại tự do theo quy định của pháp luật.
Khu thương mại tự do được tổ chức thành các khu chức năng, phù hợp với đặc điểm, yêu cầu, mục tiêu phát triển của Khu thương mại tự do…
Khi đó, Chính phủ đề xuất dự thảo nghị quyết quy định tổ chức nghiên cứu và triển khai xây dựng Khu thương mại tự do tại thành phố Hải Phòng trên cơ sở đánh giá, phân tích mô hình quản lý, các cơ chế, chính sách đang được áp dụng tại các khu thương mại tự do thành công trên thế giới và phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới.
Theo Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, đây là mô hình hoàn toàn mới ở Việt Nam, chưa có văn bản quy định về mô hình Khu thương mại tự do (hiện mới chỉ có mô hình Khu công nghiệp, Khu kinh tế mở, Khu chế xuất…). Việc quy định hình thành Khu thương mại tự do là vấn đề quan trọng, không chỉ dưới giác độ kinh tế mà còn liên quan đến yếu tố quốc phòng, an ninh, hội nhập, ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ tiếp tục nghiên cứu kỹ lưỡng về Khu thương mại tự do, xin ý kiến của Bộ Chính trị, sau đó trình Quốc hội theo đúng thẩm quyền.
Ngày 22/10 khi Chính phủ trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng, Nghệ An, Thừa Thiên - Huế thì đề xuất về Khu thương mại tự do tại Hải phòng đã không còn xuất hiện.
Nhưng thảo luận tại tổ sau đó vẫn có ý kiến đại biểu đề nghị cần tiếp tục nghiên cứu thành lập Khu thương mại tự do tại Hải Phòng.
Trong báo cáo giải trình ngày 26/10, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đề cập, về khu thương mại tự do tại TP. Hải phòng, cơ quan soạn thảo nhận thức đây là vấn đề mới, chưa được triển khai thực hiện tại nước ta, tuy nhiên trên thế giới thì đã có nhiều mô hình thành công như tại Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất, Singapore, Mỹ.
Để thực hiện từng bước một cách thận trọng, nghiên cứu một cách thấu đáo, Chính phủ sẽ chỉ đạo các bộ liên quan phối hợp với Hải Phòng xây dựng đề án riêng để báo cáo Bộ Chính trị cho ý kiến và trình Quốc hội tại thời điểm thích hợp.
Đề cập vấn đề này trong phát biểu tại phiên thảo luận sáng 27/10, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Minh Sơn nhấn mạnh đây là mô hình mới, không chỉ liên quan đến các vấn đề kinh tế mà còn liên quan đến an ninh quốc phòng. Trong điều kiện Luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt chưa được ban hành cần có sự nghiên cứu hết sức kỹ lưỡng để có thể áp dụng không riêng cho Hải Phòng mà còn cho cả địa phương khác và báo cáo Bộ Chính trị, báo cáo Quốc hội theo thẩm quyền.

MINH TUẤN