BizLIVE - Như vậy, mục tiêu kiểm soát lạm phát, giữ CPI bình quân năm 2020 dưới 4% mà Quốc hội đề ra đã đạt được trong bối cảnh một năm đầy biến động do ảnh hưởng của dịch Covid-19.
CPI năm 2020 tăng 3,23%, lạm phát cơ bản được kiểm soát ở 2,31%
Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, CPI tháng 12 tăng 0,1% chủ yếu do giá xăng dầu, giá gas trong nước tăng theo giá nhiên liệu thế giới; giá gạo tăng theo giá gạo xuất khẩu và nhu cầu tiêu dùng vào dịp cuối năm tăng.
Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính tháng 12, có 7 nhóm hàng tăng giá, 3 nhóm hàng giảm giá và 1 nhóm hàng giá ổn định. Trong 7 nhóm hàng tăng giá, nhóm giao thông có mức tăng cao nhất, tăng 2,45%.
Nhóm may mặc, mũ nón, giầy dép tăng 0,15% so với tháng trước; Nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,13%; Nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,12%; Nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,01%; Nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,01%.
Trong 3 nhóm hàng giảm giá, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm nhiều nhất, giảm 0,41% so với tháng trước; Nhóm văn hóa, giải trí và du lịch giảm 0,1% và nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng giảm 0,03%. Còn lại nhóm hàng bưu chính viễn thông thì ổn định.

Tính chung quý IV/2020, CPI tăng 0,22% so với quý trước và tăng 1,38% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân năm 2020, CPI tăng 3,23% so với năm 2019.

Cũng theo Tổng cục Thống kê, lạm phát cơ bản tháng 12/2020 tăng 0,07% so với tháng trước và tăng 0,99% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát cơ bản bình quân năm 2020 tăng 2,31% so với bình quân năm 2019.
Như vậy, mục tiêu kiểm soát lạm phát, giữ CPI bình quân năm 2020 dưới 4% của Quốc hội đề ra đã đạt được trong bối cảnh một năm đầy biến động do sự bùng phát của dịch Covid-19 gây ảnh hưởng tiêu cực tới mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội của thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng.
Về giá vàng trong nước theo Tổng cục Thống kê có biến động theo giá vàng thế giới. Theo đó, chỉ số giá vàng tháng 12/2020 giảm 0,83% so với tháng trước nhưng tăng 30,95% so với cùng kỳ năm 2019. Bình quân năm 2020, giá vàng trong nước đã tăng 28,05% so với năm 2019.
Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 12/2020 giảm 0,23% so với tháng trước và giảm 0,09% so với cùng kỳ năm 2019; bình quân năm 2020 giảm 0,02% so với năm 2019.

HOÀNG HÀ