BizLIVE - Trong quý 2 - quý bùng phát đợt dịch thứ 4 - CPI bình quân tăng 0,45% so với quý trước và tăng 2,67% so với cùng kỳ năm 2020. 
CPI bình quân 6 tháng đầu năm tăng 1,47%, mức tăng thấp nhất 5 năm
Theo số liệu Tổng cục Thống kê vừa công bố, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6/2021 tăng 0,19% so với tháng trước, tăng 1,62% so với tháng 12/2020 và tăng 2,41% so với tháng 6/2020.
CPI tháng 6/2021 tăng chủ yếu do giá nguyên nhiên vật liệu đầu vào tăng theo giá thế giới; bên cạnh đó là mức tăng của giá điện, nước sinh hoạt theo nhu cầu tiêu dùng.
CPI bình quân quý 2 tăng 0,45% so với quý trước và tăng 2,67% so với cùng kỳ năm 2020.
Bình quân 6 tháng đầu năm 2021, CPI tăng 1,47% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng thấp nhất kể từ năm 2016; lạm phát cơ bản 6 tháng tăng 0,87%.
Cũng theo Tổng cục Thống kê, lạm phát cơ bản tháng 6/2021 tăng 0,07% so với tháng trước và tăng 1,14% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát cơ bản bình quân 6 tháng đầu năm 2021 tăng 0,87% so với bình quân cùng kỳ năm 2020.
Chỉ số giá vàng tháng 6/2021 tăng 1,12% so với tháng trước; tăng 0,23% so với tháng 12/2020 và tăng 12,37% so với cùng kỳ năm 2020.
Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 6/2021 giảm 0,3% so với tháng trước; giảm 0,32% so với tháng 12/2020 và giảm 0,87% so với cùng kỳ năm 2020.

HOÀNG HÀ