BizLIVE -

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu, trong năm 2021, các cơ quan chức năng cần tăng cường chỉ đạo, quyết tâm để tất cả 5% số người cao tuổi thuộc diện nghèo (trên 500.000 người) hiện nay đều có Bảo hiểm y tế.

Còn hơn 500 nghìn người cao tuổi diện hộ nghèo chưa có bảo hiểm y tế
Ảnh minh họa. BizLIVE/Văn Cao
Ngày 15/1, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam chủ trì Hội nghị tổng kết công tác người cao tuổi năm 2020 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021.
Theo báo cáo của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, năm 2020, cả nước có gần 13 triệu người cao tuổi, chiếm 12% dân số, trong đó khoảng 1,98 triệu người trên 80 tuổi, gần 4,8 triệu người cao tuổi là nam, gần 7,7 triệu người cao tuổi sống ở nông thôn.
Ngân sách Nhà nước đã bố trí khoảng 18.000 tỷ đồng thực hiện chính sách trợ giúp xã hội tại cộng đồng. Trong đó, có hơn 1,8 triệu người cao tuổi nhận trợ cấp hằng tháng, hơn 1,4 triệu người cao tuổi hưởng trợ cấp người có công với cách mạng và 3,1 triệu người cao tuổi đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội; 12,1 triệu người có thẻ bảo hiểm y tế.
  Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì Hội nghị - Ảnh: VGP
Tại hội nghị, Phó Tổng giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam Trần Đình Liệu cho biết, triển khai thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã cấp thẻ bảo hiểm y tế cho gần 13 triệu người cao tuổi, từ 60 tuổi trở lên. 
Riêng năm 2019-2020, cả nước đã có thêm khoảng 1,1 triệu người dân tham gia bảo hiểm xã hội, trong đó, tỉ lệ người cao tuổi tham gia lớn, đặc biệt là người từ 50 tuổi trở lên.
Tuy nhiên, có thực tế là còn khoảng hơn 500.000 người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo chưa có bảo hiểm y tế.
Đề xuất xây dựng đề án và lộ trình cụ thể để thu hút người cao tuổi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, ông Liệu cho biết, trước mắt, Luật Bảo hiểm xã hội chưa được sửa đổi, có thể nâng mức hỗ trợ của ngân sách cho người tham gia bảo hiểm xã hội theo từng nhóm. Đối với nhóm người cao tuổi, số tiền hỗ trợ không lớn, dự kiến chưa đến 200 tỷ đồng/năm.
"Nếu có đề án, mục tiêu thực hiện theo lộ trình, Việt Nam có thể đạt và vượt kế hoạch về chính sách bảo hiểm cho người dân, đặc biệt người cao tuổi. Mục tiêu đến năm 2021, quyết tâm thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế hết số 5% người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo còn lại", Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đề xuất.
Trước yêu cầu của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trong năm 2021, quyết tâm triển khai hỗ trợ bảo hiểm y tế cho 5% số người cao tuổi thuộc diện nghèo chưa có bảo hiểm y tế (trên 500.000 người), Ủy ban quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam thống nhất giao Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Hội Người cao tuổi Việt Nam, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Bộ Y tế có văn bản chỉ đạo, đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương, Mặt trận Tổ quốc địa phương tập trung thực hiện nhiệm vụ trong năm 2021.
Để thực hiện mục tiêu giảm nghèo, từ năm 1993 đến nay, Việt Nam đã 7 lần ban hành chuẩn nghèo quốc gia.
Trước đó, theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh &Xã hội và Bộ Tài chính cho biết đã thống nhất sẽ trình Thủ tướng Chính phủ sớm ban hành Nghị định điều chỉnh chuẩn nghèo giai đoạn 2021 – 2026, dự kiến với mức 1,5 triệu đồng/người/ tháng tại khu vực nông thôn, mức 2 triệu đồng/người/tháng tại khu vực thành thị và đáp ứng được khoảng 80% mức sống tối thiểu, thời gian áp dụng sẽ điều chỉnh cùng với cải cách chính sách tiền lương.

TUẤN VIỆT