BizLIVE -
“Đây là đề xuất đột phá, chưa từng có tiền lệ, thể hiện tinh thần quyết tâm của Chính phủ và thành phố Hải Phòng”.
Chưa đề xuất lập Khu thương mại tự do, đại biểu Hải Phòng nói gì?
Đại biểu Quốc hội Lã Thanh Tân (Hải Phòng) - Ảnh: Quochoi
Như BizLIVE thông tin ở bài viết trước, trong phiên họp tháng 10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cũng như thông tin chính thức từ Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng sáng nay (27/10), Chính phủ đã không đề xuất với Quốc hội đề án lập Khu thương mại tự do tại Hải Phòng vào thời điểm này.
Song, phát biểu tại phiên thảo luận về cơ chế, chính sách đặc thù cho một số tỉnh, thành, đại biểu Hải Phòng vẫn tiếp tục đề xuất về Khu thương mại tự do, cũng như góp phần tạo thêm góc nhìn về mô hình và đề án dự tính này.
Cụ thể, theo đại biểu Lã Thanh Tân (Hải Phòng), thành phố này rất cần có cơ chế, chính sách đặc thù cho xây dựng, phát triển. Các cơ chế, chính sách đề xuất cho Hải Phòng đã được Quốc hội cho phép áp dụng tương tự tại các địa phương Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng.
“Thành phố Hải Phòng có đề xuất về cơ chế chính sách phát triển Khu thương mại tự do. Đây là đề xuất đột phá, chưa từng có tiền lệ, thể hiện tinh thần quyết tâm của Chính phủ và thành phố Hải Phòng”, vị đại biểu đại diện Hải Phòng tại diễn đàn Quốc hội đặt vấn đề.
Theo ông Tân, khái niệm Khu thương mại tự do hiện chưa được đề cập đến trong các văn bản quy phạm pháp luật. Do đó, để thực hiện chủ trương này trong nghị quyết của Bộ Chính trị, trước hết cần xác định khái niệm về Khu thương mại tự do, cơ quan có thẩm quyền thành lập, phạm vi, ranh giới và ban hành cơ chế chính sách, nguyên tắc xây dựng các cơ chế, chính sách áp dụng để làm cơ sở, căn cứ cho thành phố Hải Phòng và các cơ quan liên quan tổ chức nghiên cứu, đề xuất cụ thể, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.
Vẫn theo đại biểu Tân, việc quy định hình thành Khu thương mại tự do là vấn đề quan trọng không chỉ dưới góc độ kinh tế mà còn liên quan đến yếu tố quốc phòng, an ninh, hội nhập, ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội; không chỉ dừng ở phạm vi của cơ chế, chính sách đặc thù riêng lẻ mà gắn với việc xây dựng các thể chế, thiết chế pháp luật có tác động lớn, phạm vi ảnh hưởng rộng.
Đồng thời, cơ chế chính sách áp dụng cho khu thương mại tự do sẽ có những quy định mới có thể vượt lên trên các luật hiện hành, như Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Xây dựng, Luật Ngân sách nhà nước, các quy định của pháp luật về thuế…
Vì vậy, sau khi nghị quyết được Quốc hội thông qua, thành phố Hải Phòng sẽ tích cực nghiên cứu tổng thể, kỹ lưỡng xây dựng Đề án thành lập Khu thương mại tự do, có đề xuất nhằm đảm bảo tính định hướng, tính cụ thể, đủ nội hàm chính sách, báo cáo Chính phủ để xin ý kiến Bộ Chính trị trước khi trình Quốc hội xem xét, quyết định.
“Cử tri và nhân dân Hải Phòng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành trung ương và các đại biểu Quốc hội để xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố gương mẫu của nước ta, như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu”, ông Tân bày tỏ.
Trước đó, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Minh Sơn cũng phát biểu về việc thành lập Khu thương mại tự do tại thành phố Hải Phòng.
Theo đại biểu Sơn, đây là mô hình mới chưa được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, có nhiều yếu tố phức tạp, không chỉ dưới góc độ kinh tế mà còn dưới góc độ quốc phòng, an ninh, hội nhập, ổn định, chính trị và trật tự an toàn xã hội.
“Dự thảo Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt đã được trình xin ý kiến Quốc hội từ tháng 10/2017 nhưng phải để lại và cho đến nay vẫn đang tiếp tục được nghiên cứu, chưa được ban hành. Vì vậy, tôi đề nghị phải có sự nghiên cứu hết sức tổng thể về mô hình quản lý cơ chế chính sách đặc thù áp dụng cho Khu thương mại tự do, không chỉ riêng cho thành phố Hải Phòng mà còn có thể nghiên cứu để áp dụng ở các địa phương khác, báo cáo Bộ Chính trị, Quốc hội xem xét, quyết định theo thẩm quyền”, ông Sơn nói.
Hồi âm ý kiến đại biểu, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nói Khu thương mại tự do TP.Hải Phòng là một vấn đề mới, mới dừng ở mức ý tưởng, chưa có đề án, chưa có chủ trương. Trên cơ sở ý kiến của các vị đại biểu, Chính phủ sẽ chỉ đạo các cơ quan của Chính phủ phối hợp với Hải Phòng để nghiên cứu đề án báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định về chủ trương rồi sau đó sẽ trình cho Quốc hội vào thời điểm thích hợp.

KHÁNH PHƯƠNG