BizLIVE - Ông Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè được bầu làm Chủ tịch UBND TP. Thủ Đức tại kỳ họp thứ nhất HĐND TP. Thủ Đức tổ chức sáng nay 22/1.
Chủ tịch huyện Nhà Bè được bầu làm Chủ tịch UBND TP. Thủ Đức
Chủ tịch UBND TP. Thủ Đức ông Hoàng Tùng - Ảnh: Thanhnien.

Ông Hoàng Tùng, 41 tuổi, quê ở Quảng Ngãi; trình độ kiến trúc sư, thạc sĩ quy hoạch đô thị và quy hoạch vùng. Tháng 10/2019, ông giữ chức Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè. Trước đó, ông Tùng có thời gian dài công tác tại Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP.HCM và làm Phó giám đốc sở này từ tháng 3/2017.

Kỳ họp thứ nhất HĐND TP. Thủ Đức cũng bầu 3 Phó Chủ tịch UBND TP. Thủ Đức gồm các ông Nguyễn Bạch Hoàng Phụng (43 tuổi, Phó chủ tịch UBND quận 2), Nguyễn Kỳ Phùng (55 tuổi, Phó Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ TP.HCM), Nguyễn Hữu Anh Tứ (Phó Chủ tịch UBND quận Thủ Đức).

Theo phương án nhân sự, TP. Thủ Đức có 657 người, gồm Chủ tịch, 3 Phó Chủ tịch và thủ trưởng các đơn vị gồm Văn phòng HĐND và UBND, Nội vụ, Tư pháp, Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên - Môi trường, Lao động Thương binh và Xã hội, Văn hoá Thông tin, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Quản lý đô thị, Kinh tế, Thanh tra.

Trước đó, Sở Nội vụ TP.HCM có văn bản khẩn gửi UBND Quận 2, 9 và Thủ Đức lưu ý một số nội dung liên quan đến TP. Thủ Đức.

Theo Sở Nội vụ TP, ngày 14/1 vừa qua, triệu tập viên HĐND TP. Thủ Đức đã có quyết định triệu tập tổ chức kỳ họp thứ nhất của HĐND TP. Thủ Đức để bầu các chức danh của HĐND, UBND theo quy định tại Điều 83, Điều 134 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương diễn ra vào ngày 22/1.

Do đó, để hoạt động của chính quyền địa phương đảm bảo quy định của pháp luật, Sở Nội vụ TP đề nghị UBND Quận 2, 9 và Thủ Đức lưu ý một số nội dung. Cụ thể, kể từ kỳ họp thứ nhất của HĐND TP. Thủ Đức để bầu các chức danh của HĐND và UBND TP. Thủ Đức thì chính quyền địa phương của TP. Thủ Đức chính thức hoạt động.

Theo đó, chính quyền địa phương tại Quận 2, 9 và Thủ Đức sẽ kết thúc nhiệm vụ, quyền hạn và chuyển tiếp cho chính quyền địa phương của TP Thủ Đức thực hiện. Do đó, kể từ ngày 22/1, tất cả hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành sẽ do chính quyền địa phương của TP. Thủ Đức thực hiện.

Bên cạnh đó, việc sử dụng con dấu của các cơ quan, đơn vị và các phường thuộc chính quyền địa phương Quận 2, 9 và Thủ Đức chấm dứt hiệu lực đến hết ngày 21/1.

TP. Thủ Đức được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên của 3 quận gồm quận 2, 9 và Thủ Đức, diện tích tự nhiên là 211,56 km2 và quy mô dân số 1.013.795 người.

HUYỀN TRÂM