BizLIVE - Trong 8 tháng đầu năm 2021, ngân sách nhà nước đã chi 266.785 tỷ đồng để trả nợ của Chính phủ. Trong đó, trả nợ trong nước khoảng 227.843 tỷ đồng, trả nợ nước ngoài khoảng 38.941 tỷ đồng...
Chính phủ đã chi gần 266,8 nghìn tỷ đồng trả nợ, chiếm hơn 26,5% tổng chi
Theo kế hoạch, trả nợ của Chính phủ năm 2021 là 394.506 tỷ đồng.
Như BizLIVE đã thông tin, theo báo cáo từ Bộ Tài chính, lũy kế thu  ngân sách nhà nước (NSNN) 8 tháng đầu năm đạt trên 1,004 triệu tỷ đồng, bằng 74,8% dự toán, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, ngân sách Trung ương (NSTW) ước đạt 71,4% dự toán; ngân sách địa phương (NSĐP) ước đạt 78,9% dự toán.
Về chi ngân sách, chi NSNN thực hiện 8 tháng ước đạt 918,1 nghìn tỷ đồng, bằng 54,4% dự toán. Trong đó, chi thường xuyên đạt 63% dự toán; chi trả nợ lãi đạt 65,4%, chi đầu tư phát triển đạt 187,3 nghìn tỷ đồng, bằng 39,2% dự toán Quốc hội quyết định.
Như vậy, về tổng thể cân đối NSNN 8 tháng hiện có thặng dư. Tuy nhiên, trong khi NSTW bội chi thì NSĐP hiện thặng dư lớn.
Liên quan đến công tác chi, trả nợ, tổng trả nợ vốn vay của Chính phủ (bao gồm cả trả gốc, trả lãi và phí) trong 8 tháng đầu năm 2021 đạt khoảng 266.785 tỷ đồng. Trong đó, trả nợ trong nước khoảng 227.843 tỷ đồng, trả nợ nước ngoài khoảng 38.941 tỷ đồng.
Như vậy, sau 8 tháng, ngân sách đã dành hơn 26,5% tổng chi cho công tác chi trả nợ, lãi.
Trong đó, riêng tháng 8, trả nợ của Chính phủ khoảng 21.535 tỷ đồng, trong đó trả nợ trong nước khoảng 21.065 tỷ đồng, trả nợ nước ngoài khoảng 470 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, sau 8 tháng đầu năm, Chính phủ ký kết được 2 hiệp định vay, tổng trị giá khoảng 98,6 triệu USD.

Cụ thể, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã đàm phán và ký kết với Ngân hàng Thế giới (WB) Hiệp định vay hỗ trợ ngân sách để thực hiện các chính sách về biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh, trị giá 86,48 triệu USD, với điều kiện vay Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA) thông thường, thời hạn vay 25 năm, gồm 5 năm ân hạn.
Trong tháng 6/2021, Bộ Tài chính thay mặt Chính phủ Việt Nam ký kết với Cộng hòa Áo Hiệp định vay Dự án Đầu tư trang thiết bị y tế cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long. Tổng giá trị Hiệp định là 11,9 triệu Euro, tương đương khoảng 14,2 triệu USD.

Trong tháng 8, các chủ dự án đã thực hiện rút vốn vay nước ngoài của Chính phủ khoảng 29,6 triệu USD. Lũy kế 8 tháng đã thực hiện rút vốn vay nước ngoài của Chính phủ khoảng 845 triệu USD, tương đương khoảng 19.519 tỷ đồng, trong đó cấp phát khoảng 559 triệu USD, cho vay lại khoảng 286 triệu USD.

CHÍNH PHỦ CÓ KẾ HOẠCH VAY HƠN 624 NGHÌN TỶ ĐỒNG
Tại Quyết định số 856/QĐ-TTg ngày 4/6, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt kế hoạch vay, trả nợ công năm 2021 và dự kiến chương trình quản lý nợ công 03 năm giai đoạn 2021-2023 trên cơ sở đề nghị của Bộ Tài chính.
Theo đó, kế hoạch vay của Chính phủ năm 2021 là 624.221 tỷ đồng. Trong đó, vay trong nước 527.357 tỷ đồng và vay nước ngoài 96.864 tỷ đồng. Cụ thể, vay cho cân đối ngân sách trung ương là 579.772 tỷ đồng, trong đó vay để bù đắp bội chi 318.870 tỷ đồng, vay để trả nợ gốc 260.90tỷ đồng; vay về cho vay lại 44.449 tỷ đồng. 
Về trả nợ, năm 2021, theo kế hoạch, trả nợ của Chính phủ 394.506 tỷ đồng. Trong đó, trả nợ trực tiếp của Chính phủ 366.224 tỷ đồng, trả nợ của các dự án cho vay lại 28.282 tỷ đồng.

TUẤN VIỆT