BizLIVE - Đến nay, mới có 6/8 dự án thành phần của cao tốc Bắc - Nam được đầu tư theo hình thức đầu tư công được khởi công. Dự án có tiến độ thi công cao nhất là Cao Bồ - Mai Sơn đạt 54,68% sản lượng.
Chính phủ vừa có báo cáo 76/BC – CP trình Quốc hội về việc triển khai thực hiện chuyển đổi phương thức đầu tư 02 dự án thành phần Quốc lộ 45 - Nghi Sơn và Nghi Sơn - Diễn Châu thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020.
Theo đó, về công tác giải phóng mặt bằng, đến nay, đã hoàn thành giải phóng mặt bằng và bàn giao khoảng 624,4km/652,92km (đạt khoảng 95,6%), phấn đấu cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong quý I năm 2021; riêng đối với một số đoạn phải di dời công trình hạ tầng phức tạp, dự kiến hoàn thành trong quý II năm 2021.

Tổng số 111 khu tái định cư; trong đó: 28 khu tái định cư có sẵn và xen cư (không phải xây dựng); đã hoàn thành xây dựng 63 khu; 02 khu đang phê duyệt thiết kế và lựa chọn nhà thầu thi công; phấn đấu hoàn thành xây dựng toàn bộ các khu tái định cư trong quý I năm 2021.

Đã di dời 384/1023 vị trí đường điện (đạt 38%), 11.957m/32.131m đường ống nước các loại (đạt 37,2%), 29.751m/97.767m đường cáp viễn thông (đạt 30%); khối lượng còn lại đang được các đơn vị triển khai thi công di dời.

TIẾN ĐỘ 8 DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG
Về công tác triển khai 8 dự án thành phần đầu tư công, đối với 2 dự án thành phần đoạn Cao Bồ - Mai Sơn, Cam Lộ - La Sơn sẽ phấn đấu đưa vào khai thác trong năm 2021, đối với 3 dự án thành phần đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây sẽ phấn đấu đưa vào khai thác năm 2022, với dự án Quốc lộ 45 - Nghi Sơn và Nghi Sơn - Diễn Châu và cầu Mỹ Thuận 2 sẽ phấn đấu đưa vào khai thác năm 2023.
Cụ thể, đoạn Cao Bồ - Mai Sơn khởi công tháng 12/2019; tiến độ thi công đạt khoảng 54,68% sản lượng; giá trị giải ngân đến hết năm 2020 đạt 963,581 tỷ đồng/1.607 tỷ đồng (đạt 60% tổng mức đầu tư); tiến độ đáp ứng yêu cầu hoàn thành đưa vào khai thác trong năm 2021.
Đoạn Cam Lộ - La Sơn khởi công tháng 9/2019; tiến độ thi công đạt khoảng 32,89% sản lượng, một số gói thầu chưa đáp ứng tiến độ do ảnh hưởng bão lũ năm 2020 đang được các đơn vị thi công tăng ca đẩy nhanh tiến độ; giá trị giải ngân đến hết năm 2020 đạt 2517,13 tỷ đồng/2517,35 tỷ đồng (đạt 99,9% kế hoạch); phấn đấu hoàn thành đưa vào khai thác trong năm 2021.
Cầu Mỹ Thuận 2 khởi công tháng 2/2020, trong đó 04/05 gói thầu đang triển khai thi công (giá trị thực hiện đạt 22,86% giá trị hợp đồng), 01 gói thầu (trụ tháp, dầm dây văng) đang tổ chức lựa chọn nhà thầu. Giá trị giải ngân năm 2020 đạt 654,67 tỷ đồng/654,67 tỷ đồng (đạt 100% kế hoạch). Phấn đấu hoàn thành đưa vào khai thác trong năm 2023.
Đối với 3 dự án thành phần đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây (chuyển đổi sang đầu tư công theo Nghị quyết 117/2020/QH14), 13/13 gói thầu đã triển khai thi công (khởi công 03 gói thầu đầu tiên tháng 9/2020).
Tổng giá trị giải ngân của 03 dự án đến hết năm 2020 đạt 2.322,58 tỷ đồng. Phấn đấu hoàn thành, đưa vào khai thác cuối năm 2022.
Đối với 02 dự án thành phần Quốc lộ 45 - Nghi Sơn và Nghi Sơn - Diễn Châu. Ngay sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 1213/NQ-UBTVQH14 ngày 4/2/2021 về việc chuyển đổi phương thức đầu tư, Bộ Giao thông vận tải đã trình Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 1/3/2021 triển khai Nghị quyết số 1213/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Để đẩy nhanh tiến độ triển khai, từ cuối năm 2020 Bộ Giao thông vận tải đã chỉ đạo các cơ quan liên quan chủ động chuẩn bị các công việc cần thiết như lập hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư, hồ sơ điều chỉnh thiết kế kỹ thuật, dự toán; xây dựng hồ sơ mời thầu xây lắp,... để ngay sau khi được cấp có thẩm quyền cho phép chuyển đổi phương thức đầu tư có thể triển khai ngay các thủ tục tiếp theo.
Hiện nay, Bộ Giao thông vận tải đang gấp rút triển khai các thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư, điều chỉnh thiết kế kỹ thuật, dự toán, hoàn chỉnh hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định pháp luật; phấn đấu khởi công gói thầu đầu tiên trong quý II năm 2021, hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng trong năm 2023 theo đúng yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

HẠ AN