BizLIVE - Sau 11 tháng, thu ngân sách của ngành thuế ước đạt 1.180 nghìn tỷ, vượt 5,1% dự toán với 46 địa phương hoàn thành và hoàn thành vượt mức.
Chỉ 5 địa phương hụt thu thuế, thu nội địa đã vượt đích trước 1 tháng
Hội nghị giao ban tháng 11/2021 của Tổng cục Thuế

Ngày 6/12, Tổng cục Thuế tổ chức họp giao ban đánh giá tình hình tháng 11 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 12 do Tổng cục trưởng Cao Anh Tuấn chủ trì.

Sau 11 tháng, thu ngân sách ngành thuế ước đạt 1.180 nghìn tỷ, vượt 5,1% dự toán với 46 địa phương hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch năm. Chỉ có 5 địa phương còn khó khăn trong công tác thu ngân sách, nhiều khả năng không hoàn thành dự toán thu là Đà Nẵng, Kiên Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Tiền Giang.
So với dự toán có 14/18 khoản thu, sắc thuế đảm bảo tiến độ thực hiện dự toán (đạt trên 91%); 8/18 khoản thu, sắc thuế có mức tăng trưởng khá...
Thu nội địa đạt khá so với dự toán do "mở cửa trở lại", kinh tế phục hồi

Theo công bố, tổng thu NSNN lũy kế 11 tháng năm 2021 do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 1.180 nghìn tỷ đồng, bằng 105,1% so với dự toán pháp lệnh, bằng 107,5% so với cùng kỳ năm 2020, nếu loại trừ yếu tố gia hạn và một số khoản thu đột biến thì bằng 104,1% so với cùng kỳ.

Trong đó, thu nội địa ước đạt 1.135.587 tỷ đồng, bằng 103,8% so với dự toán, bằng 107,1% so với cùng kỳ năm 2020. Số thu từ thuế, phí nội địa ước đạt 900.567 tỷ đồng, bằng 102,1% so với dự toán, bằng 111,1% so với cùng kỳ năm 2020. Thu từ dầu thô ước đạt 38.104 tỷ đồng, bằng 164,2% so với dự toán, bằng 120% cùng kỳ.

So với dự toán có 14/18 khoản thu, sắc thuế đảm bảo tiến độ thực hiện dự toán (đạt trên 91%), trong đó một số khoản thu lớn như: DNNN ước thu đạt 101,6%; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 99,5%; thu từ khu vực ngoài quốc doanh ước đạt 107,8%; thuế thu nhập cá nhân ước đạt 107,7%; tiền sử dụng đất ước đạt 121,5%; tiền thuê đất ước đạt 125,9%.

Có 8/18 khoản thu, sắc thuế có mức tăng trưởng thu như: khu vực DNNN tăng 13,1%; khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước tăng 11,1%; khu vực ngoài quốc doanh ước tăng 25,8%; thuế thu nhập cá nhân ước tăng 7,6%; lệ phí trước bạ ước tăng 6,9%; thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên ước tăng 14,9%...

Xét theo địa phương, tính đến hết tháng 11 có 46/63 địa phương hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán giao. Trong đó, 56/63 địa phương đạt tiến độ thu trên 91% dự toán.

Bên cạnh đó, còn có 5 địa phương mới chỉ đạt dưới 85% dự toán thu ngân sách gồm Đà Nẵng, Kiên Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Tiền Giang. "Các địa phương này nhiều khả năng sẽ không hoàn thành dự toán thu năm 2021", Tổng cục Thuế cho biết.

Riêng đối với TP.HCM, một trong những địa phương chịu tác động nặng nề nhất của đại dịch COVID-19, Tổng cục Thuế cho biết đã thường xuyên làm việc trực tuyến để rà soát nguồn thu, chỉ đạo Cục Thuế tăng cường quản lý, tham mưu cho UBND TP chỉ đạo các cấp, ngành phối hợp với cơ quan thuế trong công tác quản lý thu. Do đó, số thu tăng dần, sau 11 tháng đạt 92,3% dự toán và phấn đấu sẽ chỉ đạo thu quyết liệt tháng 12 đạt trên 19.000 tỷ đồng để cả năm hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước được giao.

5 nhiệm vụ trọng tâm tháng cuối năm
Tại hội nghị giao ban, Tổng cục trưởng Cao Anh Tuấn đã chỉ đạo toàn ngành thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm trong tháng cuối năm.

Thứ nhất, các đơn vị cần tiếp tục rà soát, đánh giá kỹ khả năng thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là 5 địa phương còn khó khăn trong công tác thu ngân sách là Đà Nẵng, Cần Thơ, Kiên Giang, Đồng Tháp, Tiền Giang cần chủ động tham mưu với địa phương các giải pháp tháo gỡ khó khăn, để hoàn thành cao nhất dự toán được giao.

Thứ hai, về công tác quản lý nợ thuế lũy kế 11 tháng, tổng thu nợ đạt kết quả tương đối tốt. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát, công tác quản lý, thu hồi nợ gặp rất nhiều khó khăn. Do đó, để hoàn thành chỉ tiêu thu nợ được giao, các đơn vị cần rà soát, phân tích kỹ từng khoản nợ lớn, nguyên nhân, tính chất từng khoản nợ để tham mưu Tổng cục giải pháp xử lý, thu hồi nợ hiệu quả.

Thứ ba, đối với công tác thanh tra, kiểm tra thuế cơ quan thuế các cấp cần khẩn trương thực hiện thanh tra đối với các doanh nghiệp còn lại theo kế hoạch thanh tra đã điều chỉnh và kế hoạch thanh kiểm tra chuyên đề. Các đoàn thanh tra cần đẩy nhanh tiến độ và kết thúc làm việc tại doanh nghiệp trước ngày 15-20/12/2021, không để tồn đọng sang năm sau.

Thứ tư, về công tác xây dựng các đề án, văn bản chính sách pháp luật: các vụ đơn vị chức năng cần bám sát để hoàn thiện dự thảo Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2021-2030; đề án “Rà soát đánh giá hiệu quả của các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần, tác động đối với không gian chính sách thuế của Việt Nam và định hướng điều chỉnh” và 5 thông tư hướng dẫn theo chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời hoàn thiện trình Tổng cục, Bộ Tài chính sớm ban hành.

Thứ năm, về triển khai đề án hóa đơn điện tử, Cục Công nghệ thông tin cần khẩn trương tổng hợp các vướng mắc về ứng dụng, nâng cấp, khắc phục các vướng mắc và hoàn thiện ứng dụng để hỗ trợ cơ quan thuế các cấp tra cứu theo dõi, đánh giá tình hình triển khai hóa đơn điện tử theo địa bàn, đối tượng quản lý. Tiếp tục triển khai hoàn thiện Dự án hạ tầng thiết bị cho hệ thống hóa đơn điện tử đảm bảo đáp ứng triển khai trên phạm vi toàn quốc.

TUẤN VIỆT