BizLIVE - Bên cạnh tham nhũng vặt thì tham nhũng lớn dưới hình thức nhóm lợi ích, doanh nghiệp sân sau, công ty gia đình đang bộc lộ cần nhận diện đánh giá thực chất.

Chất vấn về tham nhũng lớn dưới hình thức nhóm lợi ích, sân sau
Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái đang trả lời chất vấn. Ảnh: Quochoi.vn

Tiếp tục phiên chất vấn sáng 30/10, kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, đại biểu Trần Văn Mão (Đoàn Nghệ An) đã chất vấn Tổng Thanh tra Chính phủ, Lê Minh Khái về nguyên nhân, trách nhiệm, giải pháp căn cơ để đẩy lùi tình trang tham nhũng lớn dưới hình thức nhóm lợi ích, doanh nghiệp sân sau, công ty gia đình.  

Đại biểu Trần Văn Mão (Đoàn Nghệ An): Hiện nay theo báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tư pháp Quốc hội, nhận định tham nhũng vẫn đang là thách thức, là vấn đề bức xúc nhất của xã hội hiện nay. Bên cạnh tham nhũng vặt thì tham nhũng lớn dưới hình thức nhóm lợi ích, doanh nghiệp sân sau, công ty gia đình đang bộc lộ cần nhận diện đánh giá thực chất. Tổng Thanh tra Chính phủ làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp căn cơ để đẩy lùi tình trạng trên?

 

Tổng Thanh tra Chính phủ, Lê Minh Khái: Ngày 13/11/2018, Quốc hội sẽ có một ngày thảo luận báo cáo, trong đó có báo cáo phòng chống tham nhũng để chúng ta trao đổi cụ thể hơn. 
Công tác phòng chống tham nhũng của chúng ta được Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và toàn dân quan tâm. Thời gian qua, với quyết tâm cao của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ và Ban phòng chống tham nhũng, với sự quyết liệt, tình hình tham nhũng được ngăn chặn, đẩy lùi và có chiều hướng thuyên giảm.
Thời gian tới, Ban chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng, Chính phủ quyết tâm tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng với nhiều giải pháp:
Một, tiếp tục tuyên truyền pháp luật để người dân, cả hệ thống chính trị, cán bộ công chức nắm vững luật phòng chóng tham nhũng.
Hai, tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật để đầy đủ, toàn diện, đảm bảo kiểm soát được hoạt động, lĩnh vực quản lý nhà nước của người có trách nhiệm liên quan cán bộ công chức. Trong đó, chúng ta phải nhanh chóng sửa đổi Luật phòng chống tham nhũng, với nhiều giải pháp và khắc phục hạn chế tồn  tại, giải pháp phòng ngừa, phát hiện xử lý, đặc  biệt là kê khai tài sản, xử lý tài sản không giải trình hợp lý.

HỒNG QUÂN