BizLIVE - Trong kỳ 1 tháng 4, cán cân thương mại bất ngờ đổi chiều từ thặng dư sang thâm hụt với mức nhập siêu khá lớn 1,31 tỷ USD, kéo thặng dư lũy kế đến hết 15/4 giảm xuống còn 1,48 tỷ.
Cán cân thương mại của Việt Nam bất ngờ đổi chiều thâm hụt lớn
Nguyên nhân chính đến từ khối doanh nghiệp trong nước khi khu vực này nhập siêu tới 1,71 tỷ USD còn khối doanh nghiệp FDI vẫn xuất siêu 406 triệu USD (Ảnh minh họa).
Số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 4/2021 (từ ngày 01/4 đến ngày 15/4/2021) đạt 26,61 tỷ USD, giảm 15,8% so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 03/2021.  
Luỹ kế đến hết ngày 15/4, tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước đạt 180,5 tỷ USD, tăng 27,9% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ 1 tháng 4 đạt 126,7 tỷ USD.
Trong kỳ 1 tháng 4/2021, cán cân thương mại cả nước thâm hụt 1,31 tỷ USD, đưa mức thặng dư lũy kế từ đầu năm đến hết 15/04 giảm xuống còn 1,48 tỷ từ mức 2,79 tỷ cuối tháng 3.
Có thể thấy, nguyên nhân chính dẫn đến cán cân thương mại thâm hụt trong kỳ 1 tháng 4 là từ khối doanh nghiệp trong nước khi khu vực này nhập siêu tới 1,71 tỷ USD còn khối doanh nghiệp FDI vẫn xuất siêu 406 triệu USD. 
Cán cân thương mại hàng hoá của Việt Nam trong giai đoạn 2020 - 2021 
Cụ thể, về xuất khẩu, tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1/4/2021 đạt 12,64 tỷ USD, giảm 22,3% so với kỳ 2 tháng 03/2021. Luỹ kế đến hết 15/4/2021, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 90,99 tỷ USD, tăng 26,8% so với cùng kỳ năm 2020.
Trong đó, một số nhóm hàng có giá trị xuất khẩu lớn như: Máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện đạt 1,836 tỷ USD; Điện thoại các loại & linh kiện đạt 1,82 tỷ USD; Máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng đạt 1,451 tỷ USD; Hàng dệt may 1,2 tỷ USD; Giày dép các loại 851 triệu USD.
Về nhập khẩu, tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1/4/2021 đạt 13,96 tỷ USD, giảm 8,9% so với kỳ 2 tháng 03/2021. Luỹ kế đến hết 15/4/2021, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 89,51 tỷ USD, tăng 29,1% so với cùng kỳ năm 2020.
Trong đó, một số nhóm hàng có giá trị nhập khẩu lớn như: Máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện đạt 2,82 tỷ USD; Máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng đạt 2,025 tỷ USD; Vải các loại 683 triệu USD; Điện thoại các loại & linh kiện đạt 658 triệu USD; Sắt thép các loại đạt 593 triệu USD.

HẠ AN