BizLIVE - Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết để nhanh chóng phục hồi kinh tế, một số quốc gia đã có những gói hỗ trợ quy mô rất lớn, chưa có tiền lệ và bất chấp những kỷ luật về tài chính.
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư: “Nhiều nước chấp nhận tăng nợ công để phục hồi kinh tế”
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng trả lời chất vấn về giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế trong bối cảnh tình hình mới - Ảnh: VGP
Chiều 11/11, chất vấn Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị Bộ trưởng giải trình rõ hơn về các giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế trong bối cảnh mới; giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cũng như người dân.
Một số nước tung gói hỗ trợ "bất chấp kỷ luật tài chính"
Trả lời chất vấn của đại biểu Ma Thị Thúy (Tuyên Quang) về kinh nghiệm quốc tế khi thực hiện các gói hỗ trợ phục hồi kinh tế, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, một số quốc gia đã có những quyết sách rất nhanh với hai đặc điểm chính.
Thứ nhất, các nước có những gói hỗ trợ quy mô rất lớn, chưa có tiền lệ và bất chấp những kỷ luật về tài chính.
Thứ hai, các nước chấp nhận tăng trần nợ công, nợ Chính phủ và bội chi ngân sách.
"Họ thống nhất quyết định rất nhanh, thực hiện rất dễ và chuyển làm ngay. Do đó, những nước này sau khi được tiêm phủ vaccine, có kế hoạch phục hồi kinh tế cùng với các gói hỗ trợ thì có tốc độ tăng trưởng và hồi phục kinh tế rất nhanh", Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết.
Ông dẫn số liệu từ IMF cho thấy, tăng trưởng GDP của Mỹ tăng tới 27,9% khi chấp nhân tăng nợ công thêm 21%, đây tỷ lệ nợ công của nước này lên 133% GDP. Trong khi đó, Trung Quốc có mức tăng trưởng 6,1%,  tăng nợ công thêm 9,7%, đẩy tỷ lệ nợ công tương ứng 66,8% GDP… 
Về chính sách tài khóa, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư cho biết, các nước đều tăng cho chi tiêu y tế, phòng chống dịch; hỗ trợ các hộ gia đình thu nhập thấp với nhiều phương thức như cấp phát bằng tiền mặt, hỗ trợ lương thực, tiền điện; chi trả những chính sách an sinh xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, miễn giảm thuế, phí cho doanh nghiệp trong một số lĩnh vực bị ảnh hưởng.
Bên cạnh đó, các nước cũng hỗ trợ dòng tiền cho một số ngành ưu tiên, tăng mạnh đầu tư cho hạ tầng. Ông lấy ví dụ ở Mỹ đã chi 1.200 tỷ USD đầu tư cho hạ tầng, kích thích tăng trưởng cho dài hạn.
Về chính sách tiền tệ, các nước duy trì lãi suất cơ bản ở mức thấp và tăng tín dụng, nới lỏng điều kiện hỗ trợ lãi suất, giữ nguyên nhóm nợ, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, ưu đãi miễn giảm thuế và hạn chế chi trả cổ tức bằng tiền…
Về chương trình hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế đang được giao Bộ Kế hoạch - Đầu tư nghiên cứu, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết quan điểm của Bộ là chương trình này phải có quy mô đủ lớn, thời gian thực hiện phù hợp, đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô và các cân đối lớn của nền kinh tế.
Đồng thời, các hỗ trợ phải cho cả phía cung và phía cầu của nền kinh tế, thực hiện linh hoạt, phù hợp giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ, gắn kết chặt chẽ với chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm, 5 năm; kế hoạch đầu tư công, tài chính công 5 năm; kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế...
Cùng với đó, chương trình cần tập trung tập trung vào những chính sách tác động ngay, kịp thời hỗ trợ đồng thời phải tính đến vấn đề dài hạn như xuất khẩu, tiêu dùng nội địa…
Đồng thời, chương trình cũng tập trung vào các chính sách tác động ngay, kịp thời hỗ trợ và phối hợp. Đồng thời, tính đến vấn đề dài hạn như xuất khẩu tiêu dùng nội địa. Chính sách và giải pháp phải gắn với cơ chế thực hiện để đảm bảo khả thi, hiệu quả, hỗ trợ phải có trọng tâm, trọng điểm, gắn với khả năng vay - trả của nền kinh tế.
Ngoài ra, chương trình hỗ trợ cũng phải đề ra các giải pháp phục hồi phát triển nhanh trên cơ sở thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh theo tinh thần Nghị quyết 128.
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng khẳng định "để đảm bảo chủ động sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp, đảm bảo tăng trưởng 2021-2025 là 6,5-7%, chúng ta phải kiên định mục tiêu này”.
Ông cho biết dự kiến Chính phủ sẽ trình Quốc hội về chương trình phục hồi kinh tế vào kỳ họp cuối năm. Chương trình sẽ thực hiện trong 2 năm 2022 và 2023. "Nếu Quốc hội thông qua trong kỳ họp cuối năm nay thì thực hiện đầu năm 2022 để đảm bảo các mục tiêu đề ra", ông nói.

HOÀNG HÀ