BizLIVE - Dự thảo Thông tư quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài hiện đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến hoàn thiện.
Bộ Tài chính đề xuất cơ chế quản lý kinh phí bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài
Công dân Việt Nam tại Anh được hỗ trợ về nước. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Ngày 16/6, Bộ Tài chính đăng tải văn bản lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Thông tư quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài.
Theo đó, dự thảo xây dựng Quy định chi thực hiện nhiệm vụ bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài gồm:
- Chi phí cho cán bộ của cơ quan đại diện Việt Nam đi công tác phục vụ nhiệm vụ bảo hộ công dân và pháp nhân;
- Đi thăm lãnh sự để tìm hiểu tình hình đối với các trường hợp công dân bị bắt, bị tạm giam, tạm giữ, bị xét xử, tù đày các khoản tiền vé máy bay, tàu xe đi lại, tiền xăng dầu, tiền công tác phí theo chế độ quy định hiện hành.
- Chi cước phí thông tin liên lạc, cước phí bưu điện gửi tài liệu bảo hộ công dân; chi mời cơm, tặng quà cho cơ quan, tổ chức của chính quyền nước sở tại nhằm giải quyết thuận lợi các vụ việc bảo hộ công dân, phù hợp với quy định về chi tiếp khách, chi tặng phẩm làm công tác đối ngoại tại Quy chế chi tiêu nội bộ của Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.
- Chi trợ giúp những trường hợp công dân đặc biệt khó khăn, bị mắc bệnh hiểm nghèo, trợ giúp các khoản chi phí đưa công dân là nạn nhân của tội phạm mua bán người.
BỘ NGOẠI GIAO CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH TRONG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ
Theo dự thảo trên, các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thực hiện theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao về tiêu chí, điều kiện, hồ sơ chứng từ để xác định trường hợp công dân đặc biệt khó khăn khi tự họ và gia đình không có khả năng tài chính để khắc phục được trợ giúp các chi phí này theo quy định của pháp luật.

Đối với những trường hợp công dân bị mắc bệnh hiểm nghèo, bị tử vong, bị tai nạn nghiêm trọng nguy cơ đến tính mạng, khi tự họ và gia đình họ không có khả năng tài chính để khắc phục; hoặc các trường hợp gặp rủi ro nghiêm trọng cần bảo hộ, ngoài các chi phí nêu trên nếu cần trợ giúp thêm chi phí phương tiện về nước và các chi phí khác có liên quan thì Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài báo cáo Bộ trưởng Bộ Ngoại giao xem xét quyết định đối với từng trường hợp cụ thể và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Chi hỗ trợ nạn nhân trong thời gian chờ thu xếp về nước do cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thực hiện: Theo quy định tại Thông tư số 84/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Hàng năm căn cứ tình hình thực hiện bảo hộ công dân đến thời điểm lập dự toán và ước thực hiện năm hiện hành, kế hoạch nhiệm vụ bảo hộ công dân năm kế hoạch và nội dung chi, mức chi quy định tại Thông tư này.

Bộ Ngoại giao chịu trách nhiệm lập dự toán kinh phí thực hiện, tổng hợp chung vào dự toán của Bộ Ngoại giao gửi cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Luật Ngân sách và các văn bản hướng dẫn luật.

Trên cơ sở kế hoạch chi hàng năm đã được phân bổ, Bộ Ngoại giao có trách nhiệm hướng dẫn các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thực hiện việc quản lý và sử dụng kinh phí phù hợp với pháp luật Việt Nam, pháp luật nước sở tại, pháp luật quốc tế, tuân thủ các quy định về quản lý tài chính hiện hành và các quy định tại Thông tư này.

Theo thống kê của Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao), số công dân được bảo hộ tăng dần qua từng năm: năm 2017 có 8.024 người; năm 2018 có hơn 10 nghìn người; năm 2019 có 13.643 công dân và năm 2020 là 21.384 công dân.

Số lượng cuộc gọi của công dân Việt Nam cần tư vấn về các vấn đề liên quan bảo hộ công dân ở nước ngoài thông qua tổng đài điện thoại về bảo hộ công dân đã tăng gấp 10 lần so với lúc bắt đầu hoạt động năm 2016.

Số lượng công dân được bảo hộ tăng đi kèm tính chất các vụ việc ngày càng phức tạp và nghiêm trọng. Nhiều vụ việc chưa từng có tiền lệ như: Tàu biển của Việt Nam bị cướp biển tiến công và thuyền viên bị giữ làm con tin; việc bảo hộ công dân Ðoàn Thị Hương bị bắt và xét xử tại Ma-lai-xi-a; đoàn du khách Việt Nam thăm Ai Cập bị đánh bom; vụ việc 39 người chết trên một xe tải tại đông bắc Luân Ðôn (Anh)...

Ðặc biệt, năm 2020, khi đại dịch Covid-19 bùng phát trên toàn cầu, yêu cầu về công tác bảo hộ công dân đã được nâng lên một mức cao mới khi chúng ta triển khai giúp đỡ hàng nghìn công dân Việt Nam ở nước ngoài ổn định cuộc sống, bảo hộ tính mạng, tài sản và các quyền, lợi ích chính đáng của công dân...

Mặc dù ngân sách hạn hẹp, khó khăn thách thức còn nhiều, nhưng Việt Nam là một trong số ít quốc gia tổ chức các chuyến bay đưa công dân bị mắc kẹt về nước một cách bài bản, chuyên nghiệp, an toàn và bảo đảm công tác phòng, chống dịch hiệu quả.

TUẤN VIỆT