BizLIVE - Ông Trần Thanh Lâm, Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, vừa được Ban Bí thư bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.
Bổ nhiệm ông Trần Thanh Lâm làm Phó ban Tuyên giáo Trung ương
Ông Trần Thanh Lâm, tân Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.
Chiều 3/12, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.
Tại hội nghị, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc bổ nhiệm ông Trần Thanh Lâm, Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.
Ông Trần Thanh Lâm sinh năm 1973, quê quán Hà Nam, trình độ chuyên môn thạc sĩ quản trị thông tin.
Tháng 2/2017, ông Trần Thanh Lâm được bổ nhiệm giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương.
Tháng 8/2019, ông Lâm được bổ nhiệm giữ chức Vụ trưởng Vụ Báo chí – Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương.
Trước khi về công tác tại Ban Tuyên giáo Trung ương, ông Trần Thanh Lâm từng đảm nhận chức vụ Phó Tổng biên tập Báo Tiền phong.
Như vậy, hiện nay Ban Tuyên giáo Trung ương có 7 phó ban gồm ông Lại Xuân Môn, ông Lê Hải Bình, ông Phùng Xuân Nhạ, ông Phan Xuân Thủy, ông Trần Thanh Lâm, 2 Phó ban kiêm nhiệm là ông Nguyễn Mạnh Hùng - Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông và ông Lê Quốc Minh - Tổng biên tập Báo Nhân Dân.

N. NGA