BizLIVE - Ông Nguyễn Chí Thành, Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) vừa được bổ nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng thành viên SCIC.
 
Bổ nhiệm nhân sự vị trí Chủ tịch SCIC sau một năm tạm trống
Ông Nguyễn Chí Thành, tân Chủ tịch Hội đồng thành viên SCIC.
Phó thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Chí Thành, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên SCIC thuộc Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
Như vậy, sau hơn một năm tạm trống ghế Chủ tịch Hội đồng thành viên do cựu chủ tịch Nguyễn Đức Chi nhận nhiệm vụ mới tại Kho bạc Nhà nước, sau đó được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Tài chính, SCIC đã chính thức có chủ tịch mới.
Sau khi ông Nguyễn Đức Chi nhận nhiệm vụ mới, từ đầu tháng 10 năm ngoái đến nay, ông Nguyễn Quốc Huy được giao tạm thời phụ trách Hội đồng thành viên SCIC.
Ông Nguyễn Chí Thành sinh ngày 29/5/1972. Ông có bằng thạc sĩ của Viện Nghiên cứu Chính sách Quốc gia (GRIPS) Nhật Bản và bằng cử nhân của Đại học Kinh tế Quốc dân Việt Nam.
Ông từng công tác tại Vụ Quản lý Ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước, tham gia tái cơ cấu nợ nước ngoài và xây dựng chính sách ngoại hối.
Ông bắt đầu làm việc tại SCIC với vai trò Phó Ban Chiến lược vào năm 2006 và được bổ nhiệm là Trưởng Ban Chiến lược từ tháng 11/2008. 
Từ năm 2010, ông lần lượt giữ các chức vụ Trưởng Ban Quản lý rủi ro, Giám đốc Chi nhánh phía Nam của SCIC, Trưởng Ban Quản lý vốn đầu tư 3.
Ngày 30/6/2015, ông được bổ nhiệm là Phó tổng giám đốc của SCIC; Phó tổng giám đốc Phụ trách SCIC từ ngày 1/9/2017. Ngày 8/5/2019, ông được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc SCIC.

H.HÀ