BizLIVE - Ông Cao Quang Quỳnh, ông Nguyễn Đức Cường được bổ nhiệm giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam kể từ 24/2.
Bổ nhiệm 2 Thành viên HĐTV EVN
Ông Hồ Sỹ Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp trao quyết định bộ nhiệm cho ông Cao Quang Quỳnh (ngoài cùng bên phải) và ông Nguyễn Đức Cường (ngoài cùng bên trái).

Ngày 24/2, tại Hà Nội, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phối hợp tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm 2 Thành viên Hội đồng thành viên EVN.

Theo các quyết định bổ nhiệm được CMSC ban hành ngày 24/02/2020 (có hiệu lực kể từ ngày ký): Ông Cao Quang Quỳnh - Trưởng Ban Tổng hợp Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (Quyết định số 86/QĐ-UBQLV); ông Nguyễn Đức Cường - Giám đốc Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (Quyết định số 81/QĐ-UBQLV).

Ông Hồ Sỹ Hùng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch CMSC đã gửi lời chúc mừng đến ông Cao Quang Quỳnh và ông Nguyễn Đức Cường được bổ nhiệm vào cương vị mới. Đây là một bước kiện toàn, hoàn thiện bộ máy nhân sự cho Hội đồng thành viên EVN.

"Với vai trò là nhà quản lý, đồng thời là người đại diện quản lý vốn của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, hai đồng chí là những nhân tố trẻ, sẽ góp phần hoàn thiện bản lĩnh, khả năng quản lý, chỉ đạo trong thời gian tới của tập thể Hội đồng thành viên EVN, tiếp tục xây dựng Tập đoàn phát triển lớn mạnh, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị xã hội được Thủ tướng Chính Phủ giao phó", ông Hồ Sỹ Hùng giao nhiệm vụ.

Thay mặt cho các thành viên vừa được bổ nhiệm, ông Cao Quang Quỳnh trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm và tin tưởng của lãnh đạo Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Hội đồng Thành viên EVN và cam kết quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được phân công.

BẢO VY