BizLIVE - Ông Trần Duy Đông, Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ vừa được Thủ tướng bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Thứ trưởng mới
Ông Trần Duy Đông.
Ngày 5/10, Thừa ủy quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho ông Trần Duy Đông, Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ.
Ông Trần Duy Đông sinh năm 1979, quê quán tại huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Ông có bằng Thạc sỹ Chính sách công tại Nhật Bản, cử nhân kinh tế đầu tư và cử nhân tiếng Anh.
Ông Trần Duy Đông công tác tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư từ năm 2002 tại Vụ Quản lý Khu công nghiệp - Khu chế xuất (nay là Vụ quản lý các Khu kinh tế).
Năm 2014, ông Trần Duy Đông được bổ nhiệm làm Vụ trưởng Vụ quản lý các Khu kinh tế. Từ tháng 11/2018, ông Trần Duy Đông được bổ nhiệm làm Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ. Tháng 9/2020, tại Đại hội Đảng ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ông Trần Duy Đông được bầu làm Phó bí thư Đảng ủy.
Ngày 2/10/2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định bổ nhiệm ông Trần Duy Đông giữ chức Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Như vậy, hiện nay lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư gồm Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng và 4 Thứ trưởng là các ông: Nguyễn Văn Trung, Võ Thành Thống, Trần Quốc Phương và Trần Duy Đông.

N. NGA