BizLIVE - Ông Trần Quốc Phương, Vụ trưởng Tổng hợp kinh tế quốc dân, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa được bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Thứ trưởng mới
Ông Trần Quốc Phương.
Thủ tướng vừa có các quyết định về nhân sự Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng và Quân khu 3, Bộ Quốc phòng.
Cụ thể, Thủ tướng bổ nhiệm ông Trần Quốc Phương, Vụ trưởng Tổng hợp kinh tế quốc dân, Bộ Kế hoạch và Đầu tư giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Với việc bổ nhiệm ông Trần Quốc Phương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hiện có 5 Thứ trưởng gồm ông Vũ Đại Thắng, ông Nguyễn Văn Trung, ông Nguyễn Đức Trung, ông Võ Thành Thống và ông Trần Quốc Phương.
Thủ tướng cũng đồng ý để ông Nguyễn Đình Toàn được kéo dài thời gian giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Xây dựng kể từ ngày 26/12/2019 cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.
Tại Quyết định 1777/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm Đại tá Lê Đình Thương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh giữ chức Phó tư lệnh Quân khu 3, Bộ Quốc phòng.
Còn theo Quyết định 1778/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Bình giữ chức Phó tư lệnh Quân khu 3, Bộ Quốc phòng.

N. NGA