BizLIVE - "Việc ký hợp đồng đặt hàng phải hoàn thành trước ngày 24/5", văn bản từ Bộ GTVT nhấn mạnh. Về kinh phí, giao Cục Đường sắt Việt Nam quyết định trên cơ sở dự toán và ngân sách 2021.
Bộ GTVT yêu cầu VNR đặt hàng bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt trước ngày 24/5, riêng vốn vẫn đi “đường vòng”
Ảnh minh họa.
Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa có văn bản gửi các cơ quan liên quan về việc thực hiện công tác bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia năm 2021.
Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bộ GTVT sẽ chịu trách nhiệm đặt hàng toàn bộ đối với việc quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia năm 2021 với Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) trước ngày 24/5.
Tuy nhiên, VNR sẽ không được Bộ GTVT giao vốn mà được Cục Đường sắt Việt Nam đặt hàng. Cụ thể, Bộ GTVT giao Cục Đường sắt Việt Nam trên cơ sở kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia năm 2021, quyết định giao dự toán chi kinh phí hoạt động kinh tế đường sắt từ ngân sách nhà nước năm 2021 của Bộ GTVT, ký hợp đồng đặt hàng toàn bộ công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia cho VNR.
"Việc ký hợp đồng đặt hàng phải hoàn thành trước ngày 24/5", văn bản từ Bộ GTVT nhấn mạnh.
Với những nội dung còn vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ, Bộ GTVT yêu cầu lập thành văn bản để báo cáo cấp có thẩm quyền. Sau khi có quyết định của cấp có thẩm quyền sẽ điều chỉnh nội dung hợp đồng (nếu có) làm cơ sở tiếp tục thực hiện. Trình tự, thủ tục, chủ thể trình duyệt điều chỉnh kế hoạch bảo trì, phê duyệt dự toán chi phí sản phẩm dịch vụ công, đề xuất sửa chữa công trình không thay đổi (thực hiện như năm 2020).
Bộ GTVT cũng cho biết hợp đồng đặt hàng công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia năm 2021 quán triệt thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, VNR sẽ tổ chức thực hiện toàn bộ công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia phù hợp với quy định; Cục Đường sắt Việt Nam thực hiện vai trò bên đặt hàng theo quy định pháp luật.
Vốn vẫn... đi đường vòng
Trước đó, VNR đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ phản đối đề xuất của Bộ GTVT khi  giao dự toán kinh phí bảo trì cho Cục Đường sắt Việt Nam - cơ quan chỉ thực hiện chức năng tham mưu trực thuộc Bộ GTVT và không quản lý tài sản.
VNR cho rằng, Cục Đường sắt hiện chỉ có hơn 100 nhân lực, nếu giao vốn về Cục rồi mới phân bổ về VNR sẽ làm chậm trễ, ách tắc công tác bảo trì. Cách thức quản lý này cũng làm gia tăng cấp phép, phê duyệt đề án con (giấy phép con).
Hiện tại, 20 công ty con của VNR làm nhiệm vụ bảo trì hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt hiện đang nợ lương công nhân nhiều tháng, cũng như chưa có kinh phí mua vật tư duy tu, bảo trì. Điều này kéo theo đời sống của gần 25.000 lao động trong VNR đang bị ảnh hưởng.
Theo dự toán hằng năm, phần vốn ngân sách dành cho bảo trì phân về đường sắt là 2.800 tỷ đồng nhưng tính đến hết tháng 4 vẫn chưa được giao xuống.
Đến ngày 19/5, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản hỏa tốc yêu cầu Bộ GTVT chịu trách nhiệm đặt hàng toàn bộ đối với việc quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia năm 2021 với VNR trước ngày 24/5/2021.
Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu VNR tổ chức thực hiện, chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT về việc tổ chức thực hiện quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư, đảm bảo hoạt động giao thông vận tải đường sắt thông suốt, trật tự, an toàn, chính xác, theo đúng quy định pháp luật.

HẠ AN