BizLIVE - Bộ GTVT vừa có công văn số 2444/BGTVT - ĐTCT kiến nghị Thủ tướng Chính phủ trước mắt giao UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án Cảng hàng không Quảng Trị.
Bộ GTVT ủng hộ đầu tư sân bay Quảng Trị theo hình thức PPP
Liên quan đến đề xuất xây dựng sân bay tại tỉnh Quảng Trị, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có công văn số 2444/BGTVT - ĐTCT kiến nghị Thủ tướng Chính phủ trước mắt giao UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, trên cơ sở đó trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định chủ trương đầu tư và giao cơ quan có thẩm quyền triển khai dự án.
Theo Bộ GTVT, Cảng hàng không Quảng Trị thuộc kết cấu hạ tầng giao thông có tổng mức đầu tư khoảng 4.400 tỷ đồng phù hợp với lĩnh vực đầu tư theo phương thức PPP và quy mô đầu tư đối với dự án PPP theo quy định tại Điều 4 Luật Đầu tư theo phương thức PPP.
Về hình thức đầu tư, Bộ GTVT khuyến nghị trong điều kiện ngân sách nhà nước hạn chế, việc nghiên cứu đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị theo phương thức PPP là phù hợp với chủ trương huy động nguồn lực đầu tư từ khu vực tư nhân tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, tương tự như Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn đã được đầu tư, Cảng hàng không Phan Thiết và Sa Pa đang chuẩn bị đầu tư.
Được biết, Cảng hàng không Quảng Trị được xác định là cảng hàng không nội địa giai đoạn đến năm 2030 theo quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 23/2/2018 và Bộ GTVT phê duyệt quy hoạch tại Quyết định số 188/QĐ-BGTVT ngày 26/1/2021. Cảng hàng không Quảng Trị có chức năng sân bay dân dụng dùng chung quân sự quy mô cấp 4C (sân bay quân sự cấp II), công suất 1 triệu HK/năm và 3.100 tấn HH/năm, diện tích sử dụng khoảng  316ha; địa điểm tại huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.
Hiện nay, Bộ GTVT đang triển khai lập quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và đang xin ý kiến các Bộ, ngành liên quan để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trong đó, Cảng hàng không Quảng Trị được định hướng là cảng hàng không nội địa nằm trong hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc; công suất dự kiến đến năm 2030 là 1 triệu hành khách/năm.
Do vậy, việc chuẩn bị đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị theo đánh giá của Bộ GTVT là phù hợp với quy hoạch được phê duyệt cũng như định hướng phát triển trong tổng thể quy hoạch cảng hàng không, sân bay toàn quốc.
Trước đó, UBND tỉnh Quảng Trị đã có văn bản đề nghị Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư cảng hàng không Quảng Trị theo hình thức đối tác công - tư (PPP). 
Quảng Trị cũng cho biết đến thời điểm hiện tại, tỉnh đã chủ động ưu tiên nguồn lực của địa phương thực hiện công tác cắm mốc quy hoạch sử dụng đất và giải phóng mặt bằng.

HẠ AN