BizLIVE - Trong văn bản số 3149/BGTVT-KCHT, Bộ GTVT nhấn mạnh: trong thời gian Đề án về quản lý hạ tầng đường sắt chưa được phê duyệt, VNR vẫn phải nhận đặt hàng kinh phí bảo trì qua Cục Đường sắt Việt Nam.
Bộ GTVT nói gì về việc vốn đi đường vòng?
Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết đã phải nợ lương nhân viên 4 tháng nay do không nhận được kinh phí bảo trì
Tại văn bản báo cáo, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) cho biết đã nhận được ý kiến góp ý của các bộ, ngành.
Trong đó, về thời gian giao quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt (KCHTĐS) quốc gia, Bộ Tư pháp đề xuất phương án giao cho Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) đến năm 2030, còn Bộ GTVT đề xuất phương án giao VNR quản lý đến năm 2025.
Lý giải về đề xuất của mình, Bộ Tư pháp cho rằng, thời gian kéo dài đến năm 2030 nhằm tạo khoảng thời gian hợp lý để doanh nghiệp có thể lập và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hiệu quả và phù hợp với đặc thù kinh doanh tài sản KCHTĐS quốc gia.
Tuy nhiên, Bộ GTVT và Bộ Tài Chính lại cho rằng, trên cơ sở quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Nghị định số 46/2018/NĐ-CP, với thời gian 5 năm (2021-2025) là khoảng thời gian phù hợp để Bộ GTVT, Cục ĐSVN, Tổng công ty ĐSVN thực hiện các nội dung như: Hoàn thiện đầy đủ, đồng bộ các văn bản quy phạm pháp luật trong quản lý, khai thác, kinh doanh tài sản KCHTĐS quốc gia.
Cũng như, kiện toàn cơ cấu tổ chức của Cục Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) cho phù hợp để thực hiện vai trò là cơ quan quản lý nhà nước quản lý tài sản KCHTĐS quốc gia và thực hiện các nhiệm vụ mà Nghị định số 46/2018/NĐ-CP đã quy định.
Việc quy định như vậy để sớm kiện toàn công tác quản lý tài sản, khắc phục các tồn tại, bất cập trong công tác quản lý tài sản KCHTĐS quốc gia, phù hợp với mục tiêu của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Nghị định số 46/2018/NĐ-CP ngày 14/3/2018.
Bộ Tư pháp đề xuất giao ngay một số thành phần
Về phương thức giao quản lý, sử dụng tài sản KCHTĐS quốc gia, Bộ Tư pháp kiến nghị giao một số tài sản KCHTĐS quốc gia như khu ga, một số tuyến đường sắt cho Tổng công ty ĐSVN theo phương thức tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
Việc giao tài sản công cho doanh nghiệp theo phương thức tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp và quản lý, sử dụng tài sản này đã được quy định tại Điều 97 và Điều 98 của Luật Quản lý và sử dụng tài sản công.
Vì vậy, đề nghị Bộ GTVT thực hiện đúng chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Văn bản số 10506/VPCP-CN, bổ sung vào dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án quy định có tính nguyên tắc và giao trách nhiệm cho Bộ GTVT, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan xác định tài sản KCHTĐS quốc gia nào có thể tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp được thì tiến hành giao ngay cho Tổng công ty ĐSVN theo quy định của pháp luật, để có cơ sở triển khai thực hiện sau khi Đề án được phê duyệt (tương tự như quy định tại Điều 2 Quyết định số 2007/QĐ-TTg ngày 07/12/2020 phê duyệt Đề án giao quản lý, sử dụng và khai thác tài sản KCHTHK do nhà nước đầu tư, quản lý).
Bộ GTVT muốn chờ Đề án quản lý, sử dụng tài sản KCHTĐS được phê duyệt
Trong khi đó, Bộ GTVT lại cho rằng, việc giao tài sản KCHTĐS quốc gia (297 ga và tuyến đường sắt Đà Lạt – Trại Mát) cho Tổng công ty ĐSVN tính vào thành phần vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp nằm ngoài phạm vi nghiên cứu của Đề án và tuân thủ theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Văn bản số 10506/VPCP-CN ngày 15/12/2020.
"Trong thời gian này, tổ chức xác định những giá trị tài sản phù hợp như khu ga, một số tuyến đường sắt... để tiến hành giao theo hình thức đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo đúng quy định pháp luật. Ngoài ra, việc xây dựng Đề án được thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 5 của Nghị định số 46/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Giao tài sản KCHTĐS quốc gia cho doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ không tính vào thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp", văn bản từ Bộ GTVT nêu rõ. 
Theo Chủ tịch HĐTV VNR Vũ Anh Minh, ngành đường sắt chưa nhận được kinh phí bảo trì dự toán, khiến 11.315 người lao động không có tiền lương, dẫn đến nguy cơ phải dừng chạy tàu. Nguyên nhân cũng do vướng mắc tại cơ chế giao dự toán bảo trì, thay vì giao thẳng cho VNR như trước đây, thì Bộ GTVT lại đặt hàng cho VNR thông qua Cục Đường sắt.
"Ngay trong Đề án quản lý, sử dụng tài sản KCHTĐS quốc gia do Bộ Giao thông vận tải (GTVT) trình Thủ tướng Chính phủ tới thời điểm này vẫn tiếp tục tạo ra nhiều cấp trung gian quản lý, nhiều thủ tục hành chính trong việc quản lý, bảo trì, khai thác tài sản KCHTĐS.", ông Minh cho biết.
Trên cơ sở quy định nêu trên và ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Bộ GTVT kiến nghị: Sau khi Đề án quản lý, sử dụng tài sản KCHTĐS quốc gia được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Giao Tổng công ty ĐSVN xây dựng Đề án khai thác tài sản KCHTĐS quốc gia theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 12 Nghị định số 46/2018/NĐ-CP; Trong thời gian này, sẽ xác định rõ những danh mục, giá trị tài sản KCHTĐS sẽ giao cho doanh nghiệp tính vào thành phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp; tài sản nào cho thuê, chuyển nhượng có thời hạn theo quy định, trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định làm cơ sở để triển khai thực hiện”.
Kinh phí bảo trì vẫn phải qua trung gian là Cục Đường sắt
Về vấn đề mà Tổng công ty Đường sắt Việt Nam vừa có văn bản kiến nghị Thủ tướng là việc giao dự toán bảo trì KCHTĐS quốc gia, Bộ Tư pháp cho rằng, việc Bộ GTVT giao dự toán quản lý, bảo trì KCHTĐS quốc gia cho Tổng công ty ĐSVN để tổ chức thực hiện là không trái với quy định của pháp luật hiện hành; đồng thời, không phải giao qua các khâu trung gian không cần thiết, làm chậm tiến độ thực hiện nhiệm vụ, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn chạy tàu.
Tuy nhiên, Bộ GTVT lại cho rằng, Bộ Tài chính đã có ý kiến việc giao dự toán bảo trì phải thực hiện theo quy định của pháp luật về sử dụng ngân sách nhà nước (khoản 1 Điều 49 Luật Ngân sách nhà nước, khoản 1 Điều 31 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP, Điều 10 Nghị định số 46/2018/NĐ-CP).
Trên cơ sở ý kiến của Bộ Tài chính và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó thủ tướng Chính phủ thường trực Trương Hòa Bình, Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ trong dự thảo Đề án, Bộ GTVT đề xuất giao dự toán nguồn sự nghiệp kinh tế đường sắt cho Cục ĐSVN quản lý, sử dụng nhằm đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và thực hiện đặt hàng bảo dưỡng KCHTĐS quốc gia theo quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019.
Hiện tại, Bộ GTVT đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để thực hiện công tác đặt hàng bảo trì KCHTĐS quốc gia năm 2021 theo quy định, trong thời gian Đề án chưa được phê duyệt, đề nghị Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Tổng công ty ĐSVN khẩn trương triển khai ký hợp đồng đặt hàng KCHTĐS quốc gia năm 2021với Cục ĐSVN để bảo đảm chất lượng công trình, an toàn giao thông đường sắt và chế độ cho người lao động.

HẠ AN