BizLIVE - Bộ GTVT cho biết hiện đã có 38/44 trạm BOT ở dự án chuyển sang thu phí không dừng giai đoạn 1 và 25/33 trạm ở giai đoạn 2 hoàn thành ký kết phụ lịch hợp đồng.
Bộ GTVT khẳng định đảm bảo tiến độ lắp đặt trạm thu phí không dừng trước 31/12
Ảnh minh họa.
Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu đến ngày 31/12/2020 nhà đầu tư nào không lắp hệ thống thu phí tự động không dừng thì sẽ dừng thu phí, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT)  Lê Đình Thọ nhấn mạnh, “đây là chủ trương, giải pháp mạnh mẽ của Chính phủ để yêu cầu các nhà đầu tư thực hiện và đã đầy đủ cơ sở pháp lý để thực hiện việc này”.
Về tiến độ hoàn thành lắp đặt hệ thống thu phí không dừng, Thứ trưởng Lê Đình Thọ cho biết, đến thời điểm này, về cơ bản dự án đảm bảo theo yêu cầu đặt ra, đúng tiến độ đến ngày 31/12/2020 sẽ hoàn thành.
Sau khi Quyết định số 19/2020 của Thủ tướng Chính phủ thay thế Quyết định 07/2017 về việc thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng (ETC) chính thức có hiệu lực từ ngày 1/8/2020, đến nay, Bộ GTVT đã cùng với các đơn vị tháo gỡ khó khăn để đảm bảo tiến độ Chính phủ yêu cầu. 
Quá trình triển khai vừa qua, có thuận lợi, có khó khăn nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Bộ GTVT, các đơn vị đã tổ chức thực hiện nghiêm túc, mỗi cá nhân, đơn vị đã thấy rõ trách nhiệm của mình, vừa làm vừa hoàn thiện, khi thấy các bất cập được tập trung nghiên cứu khắc phục kỳ được, Thứ trưởng cho biết. 
Trong số 44 trạm thu phí giai đoạn 1 (BOO1) , đã lắp đặt vận hành hai làn thu phí không dừng mỗi chiều đường ở 38/44 trạm. Riêng đối với 5 dự án của Tổng công ty Đầu tư và phát triển đường cao tốc Việt Nam mới chỉ có dự án Cầu Giẽ - Ninh Bình lắp đặt thu phí không dừng. Đối với 33 trạm giai đoạn 2 của dự án, hiện nay có 25 trạm đã được 20 nhà đầu tư quản lý ký phụ lục hợp đồng thu phí tự động không dừng.
Đối với các dự án của Tổng công ty đầu tư đường cao tốc Việt Nam (VEC), Thứ trưởng Lê Đình Thọ cho biết, Thủ tướng Chính phủ cho phép các trạm của VEC lùi sau ngày 31/12 để xử lý các vấn đề vướng mắc, nhưng Bộ GTVT đang tiếp tục chủ động tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn để thực hiện đầu tư hệ thống thu phí tự động không dừng trên các tuyến cao tốc của VEC.
Bộ GTVT cũng đang tập trung lắp thiết bị tại trạm và đẩy nhanh kết nối liên thông giữa hai nhà cung cấp dịch vụ của giai đoạn 1 (BOO1) và giai đoạn 2 (BOO2). Hai nhà cung cấp dịch vụ của cả 2 giai đoạn đều phải tuân theo công nghệ chung và thực hiện nhiệm vụ ở các trạm khác nhau. Bên cạnh đó, nhằm tạo sự thống nhất, hai nhà cung cấp dịch vụ này phải kết nối liên thông để nâng cao tính hiệu quả, tránh lãng phí đầu tư.

HẠ AN