BizLIVE - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vừa được bầu làm Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia với 462/462 phiếu tán thành.
Bà Nguyễn Thị Kim Ngân làm Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia
Bà Nguyễn Thị Kim Ngân.
Sáng 11/6, tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội đã biểu quyết thông qua một số Nghị quyết về nhân sự trong đó có Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.
Với 462/462 đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia. Theo đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân được bầu làm Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.
Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia có nhiệm vụ trình danh sách các Phó chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, các Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia để Quốc hội phê chuẩn, triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Hội đồng bầu cử quốc gia, lãnh đạo và điều hành công việc của Hội đồng bầu cử quốc gia.
Bà Nguyễn Thị Kim Ngân sinh năm 1954, quê quán xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Trình độ học vấn Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Chính trị.
Bà Nguyễn Thị Kim Ngân từng giữ các chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội (2011-2016), Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (2007-2011), Thứ trưởng Thường trực Bộ Thương mại, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương (2002-2006). Thứ trưởng Bộ Tài chính, Giám đốc Sở Tài chính Bến Tre (1991-1998).
Ngày 31/3/2016, tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII, bà Ngân được bầu làm Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Bà hiện là Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII.

N. NGA