BizLIVE - Chiều 10/6, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã công bố nghị quyết về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.
499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV
Toàn cảnh họp báo. Ảnh: VGP
Tại buổi họp báo chiều 10/6, ông Bùi Văn Cường, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng đã công bố Nghị quyết của Hội đồng về danh sách những người trúng cử ĐBQH khóa XV.
Ông Bùi Văn Cường cho biết, cử tri cả nước bầu đủ 500 ĐBQH khóa XV. Tuy nhiên trong quá trình xem xét, xác nhận tư cách người trúng cử theo quy định của pháp luật, Hội đồng  đã quyết định không xác nhận tư cách người trúng cử ĐBQH khóa XV vì không đủ tiêu chuẩn BQH khóa XV theo quy định của pháp luật đối với 1 trường hợp thuộc đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Bình Dương.
Do đó, có 499 người trúng cử ĐBQH khóa XV, đạt 99,8 % so với yêu cầu (Danh sách chi tiết xem tại đây).
Trong đó, đại biểu do các cơ quan tổ chức Trung ương giới thiệu có 194 người trúng cử, cơ quan tổ chức địa phương giới thiệu có 301 người trúng cử, đại biểu tự ứng cử có 4 người trúng cử. ĐBQH hoạt động chuyên trách ở Trung ương trúng cử là 126 người, ĐBQH hoạt động chuyên trách ở địa phương trúng cử là 67 người.
Số đại biểu là phụ nữ trúng cử là 151 người, đại biểu dân tộc thiểu số trúng cử là 89 người, đại biểu là người trẻ dưới 40 tuổi trúng cử là 47 người; đại biểu là người ngoài Đảng trúng cử là 14 người; ĐBQH khóa XIV và các khóa khác tái cử trúng cử là 203 người; đại biểu lần đầu tham gia Quốc hội trúng cử là 296 người.
Về kết quả bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, ông Bùi Văn Cường cho biết, theo báo cáo của 63 tỉnh, thành phố thì HĐND cấp tỉnh bầu được 3.721 đại biểu, HĐND cấp huyện bầu được 22.549 đại biểu, HĐND cấp xã bầu được 239.752 đại biểu.
Thông tin từ họp báo cho biết, 1 người bị bác tư cách ĐBQH khóa XV là Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam.

N. NGA