BizLIVE - Với số thu từ cả 3 khu vực kinh tế đều tăng trưởng, sau 4 tháng dầu năm, thu NSNN do cơ quan thuế quản lý ước đạt 468.088 tỷ đồng, bằng 41,9% so với dự toán, bằng 105,9% so với cùng kỳ 2020.

Theo thông tin mới công bố từ Tổng cục Thuế, thu ngân sách Nhà nước (NSNN) do cơ quan thuế quản lý trong 4 tháng đầu năm ước đạt 468.088 tỷ đồng, bằng 41,9% so với dự toán, bằng 105,9% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, thu nội địa ước đạt 456.095 tỷ đồng, bằng 41% so với dự toán, bằng 107,7% so với cùng kỳ năm 2020. Khoản thu từ dầu thô ước đạt 11.993 tỷ đồng, bằng 51,7% so với dự toán.

Số thu không kể tiền sử dụng đất, cổ tức lợi nhuận còn lại và thu từ xổ số kiến thiết, chênh lệch thu chi của ngân hàng nhà nước ước đạt 361.270 tỷ đồng, bằng 41% so với dự toán, bằng 113% so với cùng kỳ.

Như vậy có thể thấy, bức tranh ngân sách 4 tháng đầu năm đang chứa rất nhiều gam màu sáng, trái ngược hoàn toàn với cùng kỳ của năm 2020. Do ảnh hưởng nặng nề của COVID-19, thời điểm 2020, nhiều nguồn thu lớn có tốc độ giảm nhanh, hầu hết địa phương có mức thu đạt thấp cả về tiến độ và tốc độ thu ngân sách.
Thuế thu từ cả 3 khu vực kinh tế đều tăng trưởng khá

Tổng cục thuế nhận định, kết quả thu ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm 2021 đạt khá, nguyên nhân chủ yếu do kinh tế có xu hướng phục hồi từ cuối năm 2020. Bên cạnh đó, do cầu tiêu dùng trong nước những tháng cuối năm 2020 và đầu năm 2021 tăng cao trước dịp Tết nguyên đán đã tạo đà cho nền kinh tế nước ta tiếp tục duy trì nhịp tăng trưởng trong những tháng đầu năm 2021.

Đáng chú ý, thống kê cho thấy, số thu từ cả 3 khu vực kinh tế đều có sự tăng trưởng so với cùng kỳ và đạt tiến độ thu khá so với dự toán.

Cụ thể, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước sau 4 tháng đạt 53.191 tỷ đồng, bằng 35,9% dự toán và tăng 3,3% cùng kỳ. Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 85.167 tỷ đồng, bằng 42,8% dự toán và tăng 9,3% cùng kỳ.

Thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt khoảng 109.541 tỷ đồng, bằng 46,1% dự toán và tăng 37,2% cùng kỳ.

 
Gần 2.200 tỷ đồng tăng thu qua thanh tra, kiểm tra

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 gây ảnh hưởng tới mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, đặc biệt là hoạt động sản xuất, kinh doanh - 1.116.700 tỷ đồng dự toán thu NSNN năm 2021 Quốc hội đã giao cho cơ quan thuế được đánh giá khá một thách thức để hoàn thành.

Do đó, ngay từ đầu năm, cơ quan thuế cho biết đã đẩy mạnh việc triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp thu, tập trung kiểm tra, rà soát toàn bộ số doanh nghiệp đăng ký kinh doanh để xác định chính xác số doanh nghiệp tạm nghỉ kinh doanh, số doanh nghiệp báo ngừng hoạt động.

Cùng với đó là công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ công tác hoàn thuế giá trị gia tăng đảm bảo hoàn thuế đúng quy định của pháp luật; tăng cường công tác quản lý hóa đơn bán hàng, đồng thời đẩy mạnh công tác đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế.

Theo đó, trong 4 tháng đầu năm, toàn ngành thuế đã thực hiện được 13.333 cuộc thanh, kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp, bằng 102% so với cùng kỳ năm 2020. Cơ quan thuế đã kiểm tra được 140.610 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế, bằng 111,4% so với cùng kỳ năm 2020.
Qua quá trình kiểm tra đã kiến nghị xử lý qua thanh, kiểm tra là 9.768,72 tỷ đồng. Trong đó, tổng số thuế tăng thu qua thanh, kiểm tra là 2.196,6 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 331,07 tỷ đồng; giảm lỗ là 7.241,06 tỷ đồng. Tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là 1.139,84 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, trong giai đoạn, cơ quan thuế các cấp đã thu nợ ước đạt 11.097 tỷ đồng, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó thu bằng biện pháp quản lý nợ là 7.478 tỷ đồng, thu bằng biện pháp cưỡng chế nợ là 3.619 tỷ đồng.

Tổng số tiền nợ thuế ngành thuế quản lý ước tính đến thời điểm ngày 30/4/2021 giảm 9% so với cùng kỳ năm 2020. Nếu không kể số tiền thuế nợ đang xử lý và tiền thuế nợ đang khiếu nại, khiếu kiện thì tổng số tiền thuế nợ tính đến thời điểm 30/4/2021 giảm 11,6% so với cùng kỳ năm 2020.

TUẤN VIỆT