BizLIVE -
Trước thời điểm 31/7/2021, người nộp thuế thuộc đối tượng gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất cần nộp hồ sơ khai thuế kèm giấy đề nghị gia hạn một lần cho toàn bộ các kỳ của những sắc thuế được gia hạn cho cơ quan thuế phụ trách trực tiếp .
30/7 là hạn chót nộp giấy đề nghị gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất theo Nghị định 52
Công điện hỏa tốc của Tổng cục Thuế về việc triển khai Nghị định số 52/2021/NĐ-CP của Chính phủ.
Chiều 20/4, Tổng cục Thuế ban hành Công điện hỏa tốc gửi các cục thuế địa phương cùng các đơn vị trực thuộc về việc triển khai Nghị định số 52/2021/NĐ-CP của Chính phủ.
Theo công điện trên, người nộp thuế thuộc đối tượng gia hạn gửi giấy đề nghị gia hạn một lần cho toàn bộ các kỳ của các sắc thuế được gia hạn cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế. Thời hạn nộp giấy đề nghị gia hạn chậm nhất là ngày 30/7/2021.
Trước đó, ngày 19/4, Chính phủ đã ban hành Nghị định 52/2021/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và tiền thuê đất trong năm 2021.
Theo Nghị định 52, thời gian gia hạn đối với thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất được quy định cụ thể như sau:
- Gia hạn 05 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2021 và quý 1, quý 2 năm 2021
- Gia hạn 04 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng tháng 7 năm 2021, gia hạn 03 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng tháng 8 năm 2021
- Gia hạn 03 tháng đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp quý 1, quý 2 của kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021
Với thuế GTGT, thuế TNCN của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, các đối tượng liên quan cần thực hiện nộp số tiền thuế chậm nhất là ngày 31/12/2021.
Đối với tiền thuê đất, việc gia hạn áp dụng với số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2021 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân đang được nhà nước cho thuê đất trực tiếp, thời hạn gia hạn là 6 tháng kể từ ngày 31/5/2021.
Theo tính toán trước đó, tổng số tiền dự kiến được hoãn, giãn nộp thuế theo các phương án đưa ra dự kiến là 115.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, số thu ngân sách của năm 2021 không bị ảnh hưởng vì người nộp thuế vẫn phải hoàn thành nghĩa vụ thuế vào cuối năm 2021.
Chính phủ đánh giá việc gia hạn này là cần thiết để các doanh nghiệp, cá nhân có thêm nguồn lực tài chính duy trì và khôi phục sản xuất, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm 2021.

TUẤN VIỆT