BizLIVE - Nếu vẫn không có nhà đầu tư dự thầu, Chính phủ sẽ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.
2/5 dự án thành phần Bắc - Nam đầu tư theo PPP không có hồ sơ dự thầu
Cao tốc La Sơn - Tuý Loan
Theo thông tin từ Bộ Giao thông vận tải (GTVT), trong số 5 dự án thành phần còn lại của tuyến cao tốc Bắc - Nam nhánh Đông được đầu tư theo hình thức PPP, gồm: Nghi Sơn - Diễn Châu, Diễn Châu - Bãi Vọt, Diễn Châu - Bãi Vọt, Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nha Trang - Cam Lâm và đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo có 3 dự án thành phần có từ 2 nhà đầu tư đã nộp hồ sơ dự thầu và có 2 dự án đến thời điểm đóng thầu không có nhà đầu tư nộp hồ sơ dự thầu.
Cụ thể, đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt có 02 nhà đầu tư nộp hồ sơ dự thầu, đoạn Nha Trang - Cam Lâm có 02 nhà đầu tư nộp hồ sơ dự thầu, đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo có 03 nhà đầu tư nộp hồ sơ dự thầu. Còn đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn và Nghi Sơn - Diễn Châu đến thời điểm đóng thầu không có nhà đầu tư nộp hồ sơ dự thầu.
Do đó, Bộ GTVT cho biết, căn cứ quy định về xử lý tình huống trong lựa chọn nhà đầu tư tại khoản 4 Điều 80 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/2/2020 của Chính phủ, Bộ GTVT đã quyết định gia hạn thời điểm đóng thầu đối với 2 dự án Quốc lộ 45 - Nghi Sơn và Nghi Sơn - Diễn Châu đến ngày 12/10/2020.
3 dự án còn lại Bộ GTVT đã chỉ đạo bên mời thầu khẩn trương đánh giá hồ sơ dự thầu. Dự kiến đến ngày 25/10/2020 sẽ có kết quả sơ bộ đánh giá về hồ sơ đề xuất kỹ thuật gồm: Năng lực tài chính, khả năng huy động vốn tín dụng và yêu cầu về kỹ thuật.
Các nhà đầu tư có hồ sơ đề xuất đạt điểm yêu cầu sẽ tiếp tục được mở, đánh giá đề xuất tài chính; nhà đầu tư có giá gói thầu (mức vốn góp nhà nước) thấp nhất sẽ được xem xét phê duyệt trúng thầu. Tiến độ dự kiến hoàn thành công tác lựa chọn nhà đầu tư trong tháng 12/2020.
Đối với 2 dự án đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn và đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu, Bộ GTVT cho biết, trong trường hợp đến hết thời điểm gia hạn đóng thầu (ngày 12/10) vẫn không có nhà đầu tư nộp hồ sơ mời thầu, theo quy định tại Nghị quyết số 52/2017/QH14 của Quốc hội, Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

HẠ AN