BizLIVE - UBND TP.HCM đã giao Công an TP tiếp nhận toàn bộ vụ việc và triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện sai phạm có dấu hiệu hình sự để xử lý theo quy định pháp luật.
1.386 hồ sơ chuyển đất nông nghiệp thành đất ở sai quy định, TP.HCM giao công an vào cuộc
Phó Chánh Thanh tra TP.HCM Trần Đình Trữ.

Thông tin trên được công bố tại buổi họp báo về kết quả rà soát, kiểm tra đối với các trường hợp chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp thành đất ở trên địa bàn huyện Hóc Môn từ năm 2015 đến 7/2016 do Thanh tra TP.HCM tổ chức sáng nay (27/11).

Tại buổi họp báo, Phó Chánh Thanh tra TP.HCM Trần Đình Trữ cho biết, kết quả kiểm tra, rà soát, số lượng hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp thành đất ở không đúng quy định trên địa bàn huyện Hóc Môn giai đoạn từ năm 2015 đến tháng 7/2016 (đối với các hồ sơ có diện tích lớn hơn 500m2) là 1.386 hồ sơ, được chia thành 7 nhóm hồ sơ theo pháp lý quy hoạch sử dụng đất.

Nhóm 1, có chức năng quy hoạch theo Đồ án Quy hoạch tỷ lệ 1/2000: đất nhóm nhà ở hiện hữu; đất ở hiện hữu; đất nhóm nhà ở hiện hữu ổn định; đất ở hiện hữu cải tạo; đất ở hiện hữu cải tạo xen cài dân cư mới; đất nhóm ở hiện hữu chỉnh trang kết hợp xây dựng mới; đất ở hiện hữu chỉnh trang; có tiếp giáp đường giao thông đã được phê duyệt lộ giới, chiều rộng mặt đường hiện hữu trên 3,5m.

Nhóm 2, có chức năng quy hoạch theo Đồ án Quy hoạch tỷ lệ 1/5000: đất dân cư nông thôn hiện hữu; đất dân cư mật độ cao, đất dân cư nông thôn tập trung, có tiếp giáp đường giao thông đã được phê duyệt lộ giới, chiều rộng mặt đường hiện hữu trên 3,5m.

Nhóm 3, có chức năng quy hoạch theo Đồ án Quy hoạch tỷ lệ 1/2000: đất nhóm nhà ở hiện hữu; đất ở hiện hữu; đất nhóm nhà ở hiện hữu ổn định; đất ở hiện hữu cải tạo; đất ở hiện hữu cải tạo xen cài dân cư mới; đất nhóm ở hiện hữu chỉnh trang kết hợp xây dựng mới; đất ở hiện hữu chỉnh trang; có tiếp giáp đường giao thông đã được phê duyệt lộ giới, chiều rộng mặt đường hiện hữu nhỏ hơn 3,5m.

Nhóm 4, có chức năng quy hoạch theo Đồ án Quy hoạch tỷ lệ 1/5000: đất dân cư nông thôn hiện hữu; đất dân cư nông thôn mật độ cao; đất dân cư nông thôn tập trung; có tiếp giáp đường giao thông đã được phê duyệt lộ giới, chiều rộng mặt đường hiện hữu nhỏ hơn 3,5m.

Nhóm 5, có chức năng quy hoạch theo Đồ án Quy hoạch tỷ lệ 1/2000 (không thuộc nhóm 1) và Đồ án Quy hoạch tỷ lệ 1/5000 (không thuộc nhóm 2): có tiếp giáp đường giao thông đã được phê duyệt lộ giới, chiều rộng mặt đường hiện hữu trên 3,5m.

Nhóm 6, có chức năng quy hoạch theo Đồ án Quy hoạch tỷ lệ 1/2000 (không thuộc nhóm 1) và Đồ án Quy hoạch tỷ lệ 1/5000 không thuộc nhóm 2): có tiếp giáp đường giao thông đã được phê duyệt lộ giới, chiều rộng mặt đường hiện hữu nhỏ hơn 3,5m.

Nhóm 7: có quy hoạch sử dụng đất tỷ lệ 1/10000.

Theo Thanh tra TP, trong 1.386 trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất sai quy định nêu trên có 527 trường hợp đã tách thửa và chuyển nhượng thành 1.086 trường hợp, có 64 trường hợp tách thành nhiều thửa để chuyển nhượng, 634 trường hợp đã thế chấp quyền sử dụng đất tại ngân hàng và hiện nay vẫn còn 429 trường hợp đang thế chấp quyền sử dụng đất.

Về việc cấp phép xây dựng công trình, trong số 1.386 trường hợp trên có 515 trường hợp có hộ khẩu ngoài huyện Hóc Môn nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp nhưng không có nhu cầu sản xuất nông nghiệp và sau đó chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở. Trong số 515 trường hợp này, có 205 trường hợp đã được cấp phép xây dựng; hiện trạng có 21 nhà xưởng (có 10 trường hợp có diện tích từ 1.000m2 đến 1.628m2, số trường hợp còn lại từ 500m2 trở lên); 3 trường hợp UBND huyện Hóc Môn kiểm tra, lập biên bản vi phạm và ghi nhận sai công năng.

Về việc xử lý các trường hợp vi phạm liên quan đến vụ việc này, Phó Chánh Thanh tra TP Trần Đình Trữ cho biết, tháng 1/2019, UBND huyện Hóc Môn kiểm điểm đối với 58 cá nhân có trách nhiệm liên quan đến công tác lập kế hoạch sử dụng đất. Trong đó 15 cá nhân liên quan đến 1.386 hồ sơ trên sẽ kiểm điểm sau khi rà soát các hồ sơ còn lại.

Chủ tịch UBND TP cũng đã giao Công an TP, tiếp nhận toàn bộ vụ việc chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp thành đất ở không đúng quy định pháp luật trên địa bàn huyện Hóc Môn từ năm 2015 đến tháng 7/2016 và triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện sai phạm có dấu hiệu hình sự để xử lý theo quy định pháp luật.

HUYỀN TRÂM