BizLIVE - Trên thị trường mở ngày 15/12, lượng tín phiếu Ngân hàng Nhà nước (NHNN) trúng thầu ở mức cao, NHNN tiếp tục nâng lãi suất tín phiếu để giảm áp lực lên tỷ giá.
Nâng lãi suất tín phiếu để giảm áp lực lên tỷ giá
Diễn biến thị trường mở (OMO) trong 4 tháng qua (15/8-15/12). Nguồn: NHNN & VNDirect.

Tổng lượng tín phiếu NHNN trúng thầu trong ngày ở mức 4.994 tỷ đồng, tập trung nhiều ở kỳ hạn ngắn 28 ngày với 2.623 tỷ đồng, lãi suất tăng thêm 20 điểm lên 3,4%.

Kỳ hạn 56 ngày trúng 696 tỷ đồng và kỳ hạn 91 ngày trúng 842 tỷ đồng, lãi suất hai kỳ hạn này đều tăng 10 điểm tương ứng với các mức 3,6% và 3,8%. Kỳ hạn 182 ngày trúng thầu 833 tỷ đồng với lãi suất giữ nguyên tại 4,2%.

Lượng tín phiếu đáo hạn ở mức thấp 1.000 tỷ đồng. Như vậy, sau nhiều ngày cung ròng, NHNN trở lại hút ròng 3.994 tỷ đồng qua kênh tín phiếu. Lượng tín phiếu đang lưu hành tính đến ngày 15/12 ở mức 154.328 tỷ đồng. Trên kênh cầm cố không có giao dịch.

HỒNG HẢI