BizLIVE - Với ước tính gần 11 tỷ USD kiều hối chuyển về nước trong năm 2013, Việt Nam đứng thứ 8 về tiếp nhận kiều hối trong số các quốc gia có thu nhập trung bình, theo công bố mới nhất của Ngân hàng Thế giới. 
Năm nay, lượng kiều hối dự kiến gần bằng vốn FDI thực hiện
Lượng kiều hối Việt Nam tiếp nhận đứng thứ 8 trong các nước có thu nhập trung bình trên thế giới năm 2013

Là một trong những nguồn ngoại tệ lớn chảy vào Việt Nam, kiều hối tăng gấp 10 lần từ năm 2001 với chỉ có 1,1 tỷ USD đến nay ước tính khoảng gần 11 tỷ USD.

Nguồn: Ngân hàng Thế giới (WB)

Trong giai đoạn 2001 - 2006, kiều hối Việt Nam tăng đều nhưng tăng với quy mô không lớn, mỗi năm chỉ thêm khoảng trên dưới 500 triệu USD.

Nhưng từ 2006 lên 2007, kiều hối tăng đột biến từ 3,8 tỷ USD lên 6,18 tỷ USD và tăng lên 6,805 tỷ USD năm 2008 do ảnh hưởng lan tỏa của việc Việt Nam chính thức gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Khi Việt Nam mở cửa toàn diện và rộng mở hơn với nhiều chính sách thông thoáng, trong đó có hàng loạt những chính sách cởi mở về thu hút ngoại hối của nhà nước như không thu thuế thu nhập từ kiều hối, cho phép mọi thành phần được tham gia chuyển kiều hối và khuyến khích Việt kiều về Việt Nam đầu tư.

Dịch vụ chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam của hệ thống tín dụng, ngân hàng cũng ngày càng phát triển hơn, tạo điều kiện cho thương mại phát triển, hội nhập với quốc tế đã giúp lượng kiều hối gửi về nước qua các kênh chính thức ngày càng tăng.

Tuy nhiên, do khủng hoảng kinh tế toàn cầu nên lượng kiều hối năm 2009 giảm xuống chỉ còn 6,02 tỷ USD nhưng vẫn lớn hơn giai đoạn trước khi Việt Nam gia nhập WTO.

Từ 2010 đến nay, nền kinh tế thế giới dần phục hồi, hoạt động kinh doanh và đời sống của kiều bào và người lao động Việt Nam ở nước ngoài cũng được cải thiện.

Đồng thời, do hiệu quả chính sách của chính phủ đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với những nghị quyết khẳng định “người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời” và là “nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam”.

Vì vậy, lượng kiều hối gửi về nước hồi phục và tăng mạnh hơn cả giai đoạn 2007 - 2008 khi kiều hối chuyển về tăng đột biến nhờ ảnh hưởng lan tỏa của việc Việt Nam gia nhập WTO.

Từ 8,26 tỷ USD năm 2010 lên gần 11 tỷ USD năm 2013, lượng kiều hối Việt Nam tiếp nhận ngày càng giữ vị trí đáng kể trong nền kinh tế.

Cụ thể, năm 2012, kiều hối Việt Nam tiếp nhận đạt 10 tỷ USD gần bằng vốn FDI giải ngân năm 2012. Năm nay, dự kiến kiều hối Việt Nam tiếp nhận cũng sẽ gần bằng vốn FDI thực hiện.

Dù thực tế, đây mới chỉ là lượng kiều hối được tính toán qua các kênh chính thức là hệ thống tín dụng và ngân hàng. Ngoài ra, có một lượng kiều hối tiền mặt, hiện vật không nhỏ từ nước ngoài chuyển về Việt Nam trực tiếp thông qua bạn bè, người thân, các công ty môi giới.

Theo Tiến sĩ Lê Kim Sa, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, “Hiện không có số liệu chính thức nhưng một phần lớn kiều hối đầu tư vào chứng khoán và bất động sản. Một lượng nhỏ đầu tư vào du lịch, dịch vụ, các ngành sử dụng nhiều lao động nên không thấy tác dụng lan tỏa tích cực. Hiện cũng không phân biệt rạch ròi được cơ cấu kiều hối: lượng gửi về cho người thân, lượng gửi về để kiếm lời do chênh lệch lãi suất. Nhưng cho dù mục đích nào thì cũng đang tạo ra việc làm và tăng sức mua xã hội, thúc đẩy kinh tế tăng trưởng”.

Có thể thấy, qua quy mô và tốc độ tăng ngày càng lớn và ổn định của kiều hối chuyển về nước, lượng ngoại tệ ròng này đã và đang góp phần đáng kể giảm mất cân đối trong cán cân thanh toán, cải thiện dự trữ ngoại hối, giảm sức ép tỷ giá. Đồng thời, tác độngtích cực trực tiếp đến các hộ gia đình và người thân trong nước giúp cải thiện cuộc sống, xây dựng nhà cửa và đầu tư sản xuất kinh doanh.

Hiện có khoảng 3,5 triệu người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cư trú ở gần 1000 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Trong đó, khoảng 80% người Việt đang làm ăn sinh sống tại các nước phát triển.

MINH HẰNG