BizLIVE - Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên hồi cuối tháng 4 năm nay, cổ đông TPBank mới chỉ thông qua kế hoạch tăng vốn thêm 1.000 tỷ đồng theo phương thức chào bán riêng lẻ. 
TPBank vừa hoàn thành tăng vốn điều lệ thông qua phát hành riêng lẻ.
TPBank vừa hoàn thành tăng vốn điều lệ thông qua phát hành riêng lẻ.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng TMCP Tiên Phong – TPBank (mã TPB) vừa công bố nghị quyết về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Cụ thể, HĐQT ngân hàng muốn lấy ý kiến cổ đông về thông qua phương án tăng vốn lần 2 năm 2021. Thời gian thực hiện lấy ý kiến là từ 15-27/10/2021. Ngày chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến là 11/10/2021.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên hồi cuối tháng 4 năm nay, cổ đông TPBank mới chỉ thông qua kế hoạch tăng vốn thêm 1.000 tỷ đồng theo phương thức chào bán riêng lẻ. Mới đây, kế hoạch này đã được thực hiện xong với giá phát hành 33.000 đồng/cổ phiếu, TPBank thu về 3.300 tỷ đồng từ đợt phát hành. Vốn điều lệ của ngân hàng theo đó tăng lên gần 11.717 tỷ đồng, từ mức gần 10.717 tỷ đồng trước đó.

Trên thị trường chứng khoán, sau quãng thời gian điều chỉnh, cổ phiếu TPB tăng khá mạnh và đã vượt đỉnh lịch sử. Hiện, thị giá TPB đang ở quanh mức 40.000 đồng/cổ phiếu. Vốn hoá thị trường theo đó vào khoảng 47 nghìn tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, kết thúc 6 tháng đầu năm, tổng thu nhập hoạt động của TPBank đạt 6.233 tỷ đồng, tăng 27,74% so với cùng kỳ. Trong khi đó, chi phí hoạt động chỉ tăng 6,91% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn rất nhiều mức tăng của doanh thu. Chỉ số chi phí trên thu nhập (CIR) cũng đã giảm rất mạnh từ 43% cuối tháng 6 năm 2020 xuống chỉ còn 36% ở thời điểm kết thúc quý 2 năm nay.

Điều này giúp lợi nhuận trước thuế của ngân hàng trong 6 tháng đạt hơn 3.007 tỷ đồng, tăng tới 47,8% so với cùng kỳ năm trước và tương đương 54% kế hoạch cả năm.

Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) của ngân hàng đạt 2,15%, tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 26%,

Đến cuối tháng 6/2021, tổng tài sản của TPBank đạt hơn 242 nghìn tỷ đồng, gần đạt mục tiêu 250 nghìn tỷ đồng cho cả năm. Trong đó, tăng trưởng tín dụng của ngân hàng trong nửa đầu năm khoảng 11%, gần chạm mức trần được Ngân hàng Nhà nước cho phép.

Huy động vốn của ngân hàng đạt 217 nghìn tỷ đồng, tăng 17,46% so với cuối năm 2020 và tương đương 98,3% kế hoạch năm.

Trần Thúy