BizLIVE - UBND TP.HCM vừa phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu khu 1 và khu 3, quận Tân Phú theo tỷ lệ 1/2000. 
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo quy hoạch, khu 1 có tổng diện tích quy hoạch 573,658ha, quy mô dân số dự báo 125.000 người. Khu vực được quy hoạch theo tính chất khu dân cư hiện hữu chỉnh trang, khu dân cư xây dựng mới, khu thương mại – dịch vụ, khu công viên cây xanh và khu công trình dịch vụ đô thị. 

Toàn khu vực được phân thành 2 khu ở và các đơn vị chức năng cấp đô thị ngoài đơn vị ở. 

Khu ở 1 có tổng diện tích 349,658ha, quy mô dân số 61.506 người, địa giới giáp đường Trường Chinh, đường Lê Trọng Tấn, đường Tân Kỳ Tân Quý và kênh Tham Lương. 

Khu ở 2 có diện tích 224ha, dân số 63.494 người, có địa giới giáp đường Lê Trọng Tấn, đường Tân Kỳ Tân Quý và đường Bình Long. 

Khu vực quy hoạch phân khu 3 bao gồm 1 phần phường Phú Thạnh, phần lớn phường Hòa Thạnh, toàn bộ phường Phú Trung, phường Hiệp Tân và phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú. 

Phân khu khu 3 có tổng diện tích quy hoạch 412,252ha với quy mô dân số là 165.000 người. Khu vực được quy hoạch theo tính chất các khu chức năng, gồm khu dân cư hiện hữu chỉnh trang, khu dân cư xây dựng mới, khu thương mại – dịch vụ, khu công viên cây xanh và khu công trình dịch vụ đô thị. 

Toàn khu vực được phân thành 5 khu ở và các khu chức năng cấp đô thị ngoài đơn vị ở. 

Khu 1 có tổng diện tích 93,55ha, quy mô dân số 39.673 người. Khu 2 có diện tích 67,72 ha, quy mô dân số 34.491 người. Khu 3 có diện tích 112,71ha, quy mô dân cư 41.249 người. Khu 4 có tổng diện tích 65,53ha, dân số dự kiến 18.322 người. Khu 5 có diện tích 72,74ha, dân số dự kiến 31.220 người.

M.V