BizLIVE - Mức phạt tối đa đến 100 triệu đồng hoặc 20% tính trên số tiền thuế khai thiếu hoặc số tiền thuế khai tăng trong trường hợp được miễn, giảm, hoàn, không thu thuế.
Xử phạt tới 100 triệu với vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 128/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan, có hiệu lực kể từ ngày 10/12/2020.
Nghị định 128 quy định về hành vi vi phạm, hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt; thủ tục xử phạt vi phạm hành chính; việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan. 
Trong đó, các vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan quy định tại Nghị định 128 bao gồm: Vi phạm các quy định của pháp luật về thủ tục hải quan; vi phạm các quy định của pháp luật về kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan; vi phạm hành chính về quản lý thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK); vi phạm các quy định của pháp luật khác có liên quan đến hàng hóa XNK.
Theo Nghị định, hình thức xử phạt chính là cảnh cáo và phạt tiền. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính có thể bị áp dụng một hoặc nhiều hình thức xử phạt bổ sung: tịch thu tang vật vi phạm hành chính, buộc đưa ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc buộc tái xuất trong thời hạn thi hành quyết định xử phạt đối với hành vi vi phạm; buộc nộp lại số tiền bằng trị giá tang vật đã bị tiêu thụ, tẩu tán, tiêu hủy trái quy định của pháp luật…
Ngoài hình thức xử phạt chính, hình thức xử phạt bổ sung, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan có thể bị áp dụng một hoặc nhiều biện pháp khắc phục hậu quả được quy định tại Luật Hải quan, Luật Xử lý vi phạm hành chính.
Trong đó, mức phạt tiền được quy định tại Nghị định 128 tùy vào mức độ vi phạm, hành vi vi phạm mà cơ quan có thẩm quyền có thể ra quyết định phạt tiền tối thiểu 500.000 đồng và tối đa 100 triệu đồng hoặc 20% tính trên số tiền thuế khai thiếu hoặc số tiền thuế khai tăng trong trường hợp được miễn, giảm, hoàn, không thu thuế.
Quy định các mức, hình thức phạt
Các quy định chi tiết về mức phạt, hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả... được quy định chi tiết tại Chương II của Nghị định này. Trong đó:
Điều 7, quy định chi tiết mức xử phạt về vi phạm thời hạn làm thủ tục hải quan, nộp hồ sơ thuế với chế tài từ 500 nghìn đến 50 triệu đồng.
Điều 8, quy định chi tiết mức xử phạt về vi phạm quy định khai hải quan với mức phạt từ 1 triệu đến 20 triệu đồng.
Điều 10, quy định chi tiết mức xử phạt vi phạm về khai hải quan của người xuất cảnh, nhập cảnh đối với ngoại tệ, tiền mặt VND, vàng, kim loại quý... với chế tài từ 1 triệu đến 50 triệu đồng,
Điều 11, quy định chi tiết mức xử phạt về vi phạm quy định về kiểm tra hải quan, thanh tra với chế tài từ 1 triệu đến 80 triệu đồng, kèm theo hình phạt bổ xung.
Điều 12, quy định chi tiết mức xử phạt về vi phạm về giám sát hải quan với chế tài từ 1 triệu đến 80 triệu đồng, kèm theo hình phạt bổ xung.
Điều 13, quy định chi tiết mức xử phạt về vi phạm về kiểm soát hải quan với chế tài từ 1 triệu đến 80 triệu đồng, kèm theo hình phạt bổ xung.

Điều 16,17 quy định chi tiết mức xử phạt về vi phạm liên quan đến xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh tạm nhập tái xuất... với chế tài từ 10 triệu đến 100 triệu đồng, kèm theo hình phạt bổ xung...

Độc giả BizLIVE có thể xem toàn văn Nghị địnhh 128/2020/NĐ-CP tại đây
Đồng thời với Nghị định 128/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan, có hiệu lực kể từ ngày 10/12/2020, Chính phủ cũng vừa ban hành Nghị định 125/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính thuế, hóa đơn với 5 chương và 47 điều trong đó mức xử phạt đối với một số hành vi vi phạm được điều chỉnh tăng cao hơn trước.

TUẤN VIỆT