BizLIVE - Bộ Giao thông vận tải vừa có công điện gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị kiểm tra kê khai, niêm yết giá cước, thực hiện giảm giá cước phù hợp với giá nhiên liệu giảm.
Xăng dầu giảm giá mạnh, Bộ Giao thông yêu cầu hạ cước vận tải
Ảnh minh họa.
Bộ GTVT cho biết, từ đầu năm 2014 đến nay, Liên Bộ Tài chính - Bộ Công thương đã 15 lần điều chỉnh giá xăng và 21 lần điều chỉnh giá dầu, theo đó giá xăng dầu đã giảm mạnh tính từ tháng 12/2013 đến nay.
Cụ thể giá xăng đã giảm 5.330 đồng/lít (giảm khoảng 25%), giá dầu đã giảm 6.590 đồng/lít (giảm khoảng 35%) so với cùng kỳ năm trước; trong đó, riêng ngày 22/12/2014, giá xăng đã điều chỉnh giảm hơn 2.000 đồng/lít.
Để đảm bảo giá cước vận tải điều chỉnh phù hợp khi giá nhiên liệu đã giảm nhiều, đảm bảo quyền lợi của hành khách, góp phần giảm giá thành các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ khác; Bộ GTVT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Tài chính, Sở GTVT kiểm tra, rà soát việc kê khai và niêm yết giá cước của các đơn vị vận tải trên địa bàn; yêu cầu các đơn vị phải kê khai giảm giá cước phù hợp với giá nhiên liệu giảm; kiên quyết xử lý nghiêm các đơn vị vận tải thực hiện không đúng các quy định về kê khai và niêm yết giá cước.

Đồng thời, Bộ GTVT yêu cầu Sở Giao thông vận tải tham mưu đề xuất danh sách các đơn vị kinh doanh vận tải cần kiểm tra, tổng hợp tình hình kiểm tra, xử lý vi phạm các quy định về quản lý giá cước và tình hình giảm giá cước của các đơn vị trên địa bàn, báo cáo về Bộ Giao thông vận tải qua Vụ Vận tải; báo cáo đợt 1 trước 4/1/2015, đợt 2 trước 15/2/2015 và đợt 3 trước 30/3/2015.

MẠNH NGUYỄN