BizLIVE -

Trong 5 năm gần đây, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm điện tử và linh kiện sang thị trường Nhật bản luôn có xu hướng tăng, đặc biệt vào thời điểm các tháng cuối năm.

Người Nhật ngày càng “chuộng” đồ điện tử đến từ Việt Nam
Kim ngạch xuất khẩu điện tử và linh kiện sang Nhật Bản năm 2014.

Kim ngạch xuất khẩu trong tháng cao nhất trong vòng 5 năm qua tiệm cận mức gần 40 triệu USD/tháng. 

 Kim ngạch xuất khẩu máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện sang Nhật Bản 10 tháng năm 2014. 
 Kim ngạch năm 2013.
 Kim ngạch xuất khẩu năm 2012. 
 Kim ngạch xuất khẩu năm 2011. 
 Kim ngạch xuất khẩu năm 2010.
 Kim ngạch xuất khẩu năm 2009.

VŨ MINH