BizLIVE - Hiện nay, Kềm Nghĩa đang chiếm 80% thị phần tại Việt Nam trong ngành sản xuất, kinh doanh dụng cụ chăm sóc móng.
Kềm Nghĩa được công nhận là thương hiệu quốc gia

Công ty Cổ phần Kềm Nghĩa vừa được công nhận là thương hiệu quốc gia năm 2014. Năm nay, có 63 doanh nghiệp trên cả nước được công nhận danh hiệu này.

Kềm Nghĩa cũng như các doanh nghiệp khác, được công nhận dựa trên nhiều tiêu chí nổi bật. Ngoài yêu cầu sản phẩm đạt chất lượng cao tại Việt Nam, thương hiệu Kềm Nghĩa còn vươn ra khỏi biên giới Việt Nam. Bên cạnh đó, quy trình sản xuất khép kín phải đạt chuẩn, cơ sở hạ tầng cũng cần đầu tư và đổi mới đúng mức.

Hiện nay, Kềm Nghĩa đang chiếm 80% thị phần tại Việt Nam trong ngành sản xuất, kinh doanh dụng cụ chăm sóc móng. Đây là năm đầu tiên Kềm Nghĩa được công nhận danh hiệu này.

Thương hiệu quốc gia (THQG) là chương trình duy nhất của Chính phủ Việt Nam tiến hành với mục đích quảng bá hình ảnh quốc gia, thương hiệu quốc gia thông qua thương hiệu sản phẩm (hàng hóa và dịch vụ).

Chương trình THQG đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 253/2003/QĐ-TTg ngày 25.11.2003, giao cho Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) là cơ quan thường trực, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai.

GIẢN PHÚC